Offentliga Rummet logotyp
Publicerad: 5 mars 2018

Seminarier temaspår Offentliga Rummet 2018

Seminarierna är indelade i sju temaspår som löper parallellt under konferensen, genom sju seminariepass. Du behöver inte anmäla deltagande till seminarierna i förväg. Vi uppdaterar programmet löpande.

Seminariepass 1, torsdag 24 maj 11:00 - 11:45

 • A1. Hur kan vi tänka nytt och framtidssäkra en modern offentlig förvaltning?

  Regeringen satsar på att öka takten i digitaliseringen av det offentliga Sverige. En av insatserna är Expertgruppen för digitala investeringar som har fått i uppdrag att stödja myndigheter som avser att göra större digitala verksamhetsinvesteringar. Vilka utmaningar och möjligheter finns det och hur lyckas vi i praktiken? Vilka spaningar har expertgruppen gjort hittintills?

  Medverkande: Katarina von Goës, kanslichef Expertgruppen för digitala investeringar

 • B1. SKL-koncernen kraftsamlar för att stödja kommuner och landsting/regioner i digitaliseringsarbetet

  Digitalisering är en avgörande förändringsfaktor för att effektivisera verksamheterna för att klara kommande utmaningar och leva upp till invånarnas förväntningar. SKL, tillsammans med SKL-bolagen Inera och Kommentus, mobiliserar nu för att stödja i denna utveckling. SKL:s samlade fokus, vad som kommer att tas om hand på den nationella nivån och vad som förväntas att kommuner och landsting/regioner gör, samt hur vi på bästa sätt kan använda marknadens kapacitet och innovationskraft, berättar vi mer om på seminariet.

  Medverkande: Jenny Birkestad, chef för avdelningen för digitalisering på SKL, Eva-Lotta Löwstedt Lundell, vd SKL Kommentus samt Sofie Zetterström, vice vd Inera

 • C1. Drönare för samhällsnytta

  Hur kan det offentliga navigera genom den senaste utvecklingen inom obemannade farkoster och experimentera med nya lösningar för komplexa samhällsutmaningar? Vi utmanar dig till nytänkande om hur problem kan lösas med hjälp av drönare och inspirerar genom konkreta projektexempel. Visste du att drönare redan har använts bland annat i räddningsarbete?

  Medverkande: Anton Holmström, Skogsstyrelsen

 • D1. Kommer snart • E1. IRIS – EU-projekt testar framtidens digitala möjligheter för stadsutveckling

  I den globala konkurrensen om tillväxt och investeringar, är städernas attraktivitet som miljöer för lärande, innovation och affärsverksamhet viktiga parametrar för framgång och god livskvalité. Därför måste städerna erbjuda lösningar för att öka resurseffektiviteten genom åtgärder som riktar sig mot energisystem, rörlighet och luftkvalitet. Genom digitaliseringens möjligheter finns stora förväntningar som IRIS- projektet kommer att adressera.

  Medverkande: Eva Pavic, Johanneberg Science Park

 • F1. Kommer snart • G1. Hur kan de globala hållbarhetsmålen driva innovation i offentlig verksamhet? (del 1)

  De globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 innebär stora krav på samhällsomställning. Har du idéer som kan bidra till att till exempel stoppa klimatkrisen, förbättra människors hälsa, minska ojämlikheten, bygga effektiva institutioner eller något annat av de Globala målen? Kom och utveckla dessa idéer tillsammans med oss och andra på Offentliga rummet.

  Medverkande: Andreas Netz, Vinnova

Seminariepass 2, torsdag 24 maj 11:55 - 12:40

 • A2. Regeringens satsningar 2018 och OECD-rapport om datadriven offentlig sektor i Sverige

  Civilminister Ardalan Shekarabi ansvarar för övergripande frågor om digitalisering av offentlig förvaltning. Vi berättar om regeringens satsning på området och den tydliga ambitionen att öka takten i moderniseringen av offentliga verksamheter. OECD genomförde under hösten en översyn av den datadrivna förvaltningen i Sverige. Här presenteras OECD:s rapport och dess rekommendationer om hur vi kan fortsätta bygga ett smartare Sverige.

  Medverkande: Anders X Nyström, tf enhetschef Enheten för digital förvaltning, Finansdepartementet

 • B2. Guldlänken 2018 - lär känna finalisterna inför röstning

  Träffa årets tre finalister i Guldlänken. Under dagen är du med och röstar fram den av de tre som som ska vinna utmärkelsen för den mest innovativa förvaltningsutvecklingen inom det offentliga Sverige. Fokus i årets Guldlänken är på lösningar med påvisad effekt som upplevs av medborgare, invånare eller medarbetare och som har potential att skalas upp och spridas. Ta chansen att få veta mer om vad de gjort för att hamna i final, och passa på att rösta på din favorit som kan skapa ringar på vattnet i hela det offentliga Sverige.

  Medverkande: Pristagare Guldlänken

 • C2. Blockchain – en disruptiv teknik för det offentliga

  Hur kan det offentliga navigera genom den senaste utvecklingen inom blockkedjan och experimentera med nya lösningar för komplexa samhällsutmaningar? Vi utmanar dig till nytänkande om hur problem kan lösas med hjälp av blockkedjan och inspirerar genom konkreta projektexempel. Visste du att blockkedjan redan idag kan användas för att skapa och hantera digitala originaldokument?

  Medverkande: Karl Sandell, Försäkringskassan; Göran Almgren, Enigio Time

 • D2. Ny lag om webbtillgänglighet
  – hur förbereder vi oss?

  Den nya lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (baserad på EU:s webbdirektiv) börjar gälla den 23 september 2018. Pär Lännerö, projektledare på webbriktlinjer.se, berättar vad de nya lagkraven innebär och ger konkreta tips på hur vi bäst anpassar offentliga webbplatser för ökad tillgänglighet.

  Medverkande: Pär Lännerö, projektledare på webbriktlinjer.se

 • E2. Innovationsbarometern: Hur kan man mäta innovation i Offentlig sektor?

  SKL kartlägger i år innovation i offentlig sektor för första gången i Sverige genom Innovationsbarometern, bl a i samarbete med Göteborgs Stad. Lyssna till exempel och lärdomar från likande kartläggningar i våra grannländer Danmark och Norge. Vad främjar innovation i våra verksamheter och vilka nyckeltal är viktiga att följa? Kanske blir det även en smygtitt på den mätning som finns ute hos myndigheter och offentliga arbetsställen just nu

  Medverkande: Susanna Shaibu, SKL; Peter Berggren, Göteborgs Stad; Une Tangen, Kommunsektorens organisasjon i Norge

 • F2. Vision e-hälsa 2025 – modell för samverkan inom andra välfärdsområden?

  SKL och regeringen har enats om en vision för digitaliseringen av sjukvården och socialtjänsten. Samarbetet innehåller gemensamma målsättningar, ansvarsfördelning mellan staten och huvudmännen, en gemensam styr- och samverkansorganisation samt årliga genomförandeplaner. Hur gick det till att etablera samverkan? Vilka är framgångsfaktorerna och erfarenheterna? Hur kan samarbetet tjäna som vägledning för kraftsamling inom andra välfärdsområden?

  Medverkande: Patrik Sundström, programansvarig e-hälsa SKL 

 • G2. Hur kan de globala hållbarhetsmålen driva innovation i offentlig verksamhet? (del 2)

  De globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 innebär stora krav på samhällsomställning. Har du idéer som kan bidra till att till exempel stoppa klimatkrisen, förbättra människors hälsa, minska ojämlikheten, bygga effektiva institutioner eller något annat av de Globala målen? Kom och utveckla dessa idéer tillsammans med oss och andra på Offentliga rummet.

  Medverkande: Andreas Netz, Vinnova

Seminariepass 3, torsdag 24 maj 14:00 -14:45

 • A3. Kommer snart • B3. En ny myndighet för digitalisering av den offentliga sektorn

  I september finns det en ny myndighet som ska utveckla, samordna och stödja digitaliseringen av statliga myndigheter samt kommuner och landsting. Regeringen har utsett Bengt Kjellson till särskild utredare, för att se till att myndigheten kan börja sitt arbete. Bengt berättar om kommitténs arbete, bl a vad gäller verksamhetens inriktning, prioriteringar och de kompetenser som myndigheten bör ha. Följ hur den nya myndigheten växer fram!

  Medverkande: Bengt Kjellson, utredare Regeringskansliet

 • C3. Internet of Things för innovativ samhällsutveckling

  Hur kan det offentliga navigera genom den senaste utvecklingen inom Internet of Things (IoT) och experimentera med nya lösningar för komplexa samhällsutmaningar? Vi utmanar dig till nytänkande om hur problem kan lösas med hjälp av IoT och inspirerar genom konkreta projektexempel. Visste du att IoT redan idag kan användas för att främja folkhälsan genom luft- och vattenövervakning?

  Medverkande: Jin Moen, IoT Sverige samt representant för projektet LoV-IoT 

 • D3. Kommer snart • E3. Kommer snart • F3. Kommer snart • G3. Innovationsbarometern: Främjas eller hämmas innovation på din arbetsplats?

  SKL kartlägger i år innovation i offentlig sektor för första gången i Sverige genom Innovationsbarometern, bl a i samarbete med Göteborgs Stad. Resultat från liknade kartläggning i Danmark visar att vissa förhållanden i organisationskulturen främjar innovationer. På seminariet får du göra en självskattning utifrån din arbetsplats. Vi jämför resultatet med Danmark och Norge och diskuterar utveckling mot en ännu mer innovativ organisationskultur.

  Medverkande: Susanna Shaibu, SKL och Peter Berggren, Göteborgs Stad

Seminariepass 4, torsdag 24 maj 14:55 -15:40

 • A4. Trendspaning - eller när du inte behöver en snabbare häst

  Vilka är framtidens behov och utmaningar? Hur kan vi bäst utveckla vår service och våra tjänster så att de inte är passé redan när de lanseras? En trend börjar ofta med en tanke, en idé eller ett beteende som accepteras av fler och fler människor. Genom systematisk omvärldsbevakning och trendspaning skapar vi bra planeringsunderlag där vi kan fatta beslut utifrån människors behov, nu och i framtiden.

  Medverkande: Christina Ceder, Göteborgs Stad, Konsument- och Medborgarservice

 • B4. Dela Digitalt – oändlig nytta av att återanvända, samverka och utbyta erfarenheter

  Efter två och ett halvt år är det flera tusen som använder Dela Digitalt. Vi berättar hur olika organisationer och användare använder Dela Digitalt i sitt verksamhetsutvecklingsarbete och om dess framtid. Diskussion om funktioner och aktiviteter för att fler ska dela mer, samt hur offentlig sektor genom crowd-sourcing och bred förankring kan samverka kring utvecklingsinitiativ. Tillsammans kan vi göra mer!

  Medverkande: Johan Kjernald, projektledare Dela Digitalt, Göteborgsregionens Kommunalförbund och Anna Pegelow, ansvarig för Dela Digitalt, SKL

 • C4. Virtuell verklighet i vardagen

  Hur kan det offentliga navigera genom den senaste utvecklingen inom Virtual Reality / Augmented Reality och experimentera med nya lösningar för komplexa samhällsutmaningar? Vi utmanar dig till nytänkande om hur problem kan lösas med hjälp av VR/AR och inspirerar genom konkreta exempel. Visste du att VR redan idag kan användas bland annat till att säkerställa kompetensen i specialiserad offentlig verksamhet?

  Medverkande: Niclas Johansson, VR Sverige, samt Ingrid Unden Lindehell, Vatten och Avfallskompetens i Norr AB

 • D4. Kommer snart • E4. Kommer snart • F4. En digitaliseringsstrategi, en handlingsplan och en väg framåt

  I oktober beslutade regeringen om Sveriges första nationella digitaliseringsstrategi. Till strategin ska nu en handlingsplan tas fram. Arbetet leds av SKL, i tätt samarbete med regeringen och Skolverket, i samverkan med skolväsendet och andra aktörer. Välkommen att ta del och påverka hur vi tar oss an utmaningen skolans digitalisering!

  Medverkande: Annika Agélii Genlott, projektansvarig handlingsplanen SKL; Johanna Karlén, programansvarig skolans digitalisering SKL; Carl Heath, Senior Researcher RISE

 • G4. Hjälp den nya myndigheten för digitalisering växa fram

  Den 1 september finns en ny myndighet med uppdrag att utveckla, samordna och stödja digitaliseringen av statliga myndigheter, kommuner och landsting. Myndigheten är efterfrågad av många och det finns höga förhoppningar om vad ska göras. Vilka är framgångsfaktorerna för myndigheten under åren 2019 – 2021? Vad är viktigt för er organisations utveckling? Ta chansen att bidra till arbetet att skapa den nya myndigheten.

  Medverkande: Bengt Kjellson och Sofie Arvidsson, organisationskommittén

Seminariepass 5, fredag 25 maj 09:45 -10:30

 • A5. Vad kan offentlig sektor lära sig av industrins digitalisering?

  Digitaliseringen har antagit ett antal olika skepnader genom åren. Senare tid har medfört ett skifte från automatisering till en radikal omstrukturering av värdekedjor och verksamhetslogik. Seminariet fokuserar på ett antal exempel från privat sektor som innehåller värdefulla insikter som kan överföras till det offentliga. Seminariet utgår från forskning bedriven vid Swedish Center for Digital Innovation vid bl.a. Göteborgs universitet, Umeå universitet och Handelshögskolan.

  Medverkande: Johan Magnusson, Swedish Center for Digital Innovation, Göteborgs universitet

 • B5. Kommer snart • C5. Roboten som berör

  Den sociala roboten Furhat är expert på att prata med människor. Roboten ska hjälpa till med inlärning i alla former och språkträning för nyanlända elever, men att den också ska fungera som stöd för elever med autismdiagnoser.

  Medverkande: Preben Wiik, Furhat robotics

 • D5. Kommer snart • E5. Mer och smartare data för att analysera mer och smartare

  I det här passet får du tips om hur du kan förstå och använda din och din organisations data bättre och hitta nya sätt att omsätta data i tjänster och produkter som stärker samhället. Experience Community Data Lab Kronoparken syftar till att utveckla, testa och utvärdera visualisering, interaktion och användning av data, med lokalsamhället som utgångspunkt. Labbet utgår från bostadsområdet Kronoparken i Karlstad.

  Medverkande: Petter Falk, RISE Service Labs

 • F5. Samverka för ökad digitalisering inom vård och omsorg

  Mats Rundkvist och Maria Gill från SKL, berättar om hur beställarnätverk kan användas som metod för bättre upphandling bland annat genom att beskriva hur de arbetar med Beställargrupp Välfärdsteknologi. Mona Jonsson från RISE delar med sig hur de arbetar med fallstudier som metod för att öka kunskap och utnyttja varandras erfarenheter öka takten för digitalisering.

  Medverkande: Mats Rundkvist SKL; Maria Gill SKL; Mona Jonsson RISE

 • G5. Att leda för utveckling – med invånaren som medskapare

  SKL:s Innovationsguiden delar med sig av sina bästa tips för att du som ledare ska bli en möjliggörare för utveckling och innovation i er verksamhet. Vi bekantar oss med arbetssättet Tjänstedesign – en utvecklingsprocess där man utgår från invånarnas behov och medskapar lösningar tillsammans med användare och utförare. Vi provar också på några av Innovationsguidens metoder och verktyg.

  Medverkande: Sara Tunheden och Ulrika Lundin från Innovationsguiden

Seminariepass 6, fredag 25 maj 11:00 -11:45

 • A6. Digital mognad: Hur uppnår vi accelererad digitalisering i offentlig sektor?

  Digital mognad är en organisations förmåga att realisera nyttan med digitalisering. Givet Sveriges ambition att bli världsledande kring detta har en ny modell och verktyg tagits fram för att mäta och styra mot digital mognad. Seminariet beskriver och diskuterar modellen och dess användning, samt ger exempel på rekommendationer för organisationer i olika mognadssteg. Seminariet utgår från forskning bedriven forskningskonsortiet Digital Förvaltning vid Swedish Center for Digital Innovation vid bl.a. Göteborgs universitet, Umeå universitet och Handelshögskolan.

  Medverkande: Johan Magnusson, Swedish Center for Digital Innovation, Göteborgs universitet

 • B6. Kommer snart • C6. Kommer snart • D6. Dataskyddsförordningen (GDPR) börjar gälla - men vilket stöd finns?

  Dataskyddsförordningen (GDPR) börjar gälla den 25 maj 2018 och de flesta organisationer har arbetat intensivt för att hinna anpassa sig. Men dataskyddsarbetet ska vara en integrerad del av alla offentliga organisationer även efter detta datum. Vid seminariet ges en överblick över det stöd som finns med tonvikt på ledningens ansvar för verksamhetens dataskydd med start den 26 maj. 

  Medverkande: Staffan Wikell, förbundsjurist SKL; Pål Resare, förbundsjurist SKL; Jeanna Thorslund, Jurist och samordnare informationssäkerhet, SKL; Emma Patel, kommunikatör SKL; Olof Raab, koordinator GDPR-arbetet SKL; Manólis Nymark, jurist Inera AB

 • E6. Dela med dig!
  – Göteborgsförslaget och Smarta kartan

  Att dela med sig till andra är smart. Digitaliseringen har gjort det enklare. Göteborgs Stad erbjuder två digitala plattformar för att dela, byta idéer och saker med andra. Göteborgsförslaget är en förslagslåda där alla kan lämna förslag direkt till politikerna och Smarta Kartan inspirerar och visar vägen till var invånarna kan dela, ge, låna och byta prylar och annat med varandra. Detta är riktigt smart!

  Medverkande: Stefan Lydén, utvecklingsledare Demokrati, Konsument- och medborgarservice, Göteborgs Stad; Tove Lund, samordnare Sharing City Göteborg

 • F6. Automatisera mera!

  Kommuner, landsting och regioner står inför stora utmaningar. Behovet av att hitta smartare sätt att lösa uppgifterna på är stort. Det är hög tid att automatisera de processer och moment som kan utföras lika bra eller bättre med hjälp av digital teknik. Vilka processer är lämpliga att automatisera? Vilka nyttor och effekter kan uppnås och vad behöver man tänka på för att lyckas?

  Medverkande: Malin Annergård Analytiker SKL Trelleborg, Kungsbacka, företag, RPA

 • G6. Labb för samhällsutveckling - förbättra för nyanlända barn och unga

  Förnyelselabbet arbetar med komplexa samhällsutmaningar där ingen sitter på svaren. Vi samlar personer från offentlig, privat och ideell sektor. Med användardriven design och kreativa metoder, utforskar vi verkliga behov, skapar och itererar lösningar genom verkliga tester, samt sprider koncept och goda exempel tillsammans med målgruppen. Ta del av detta nya arbetssätt samt bidra till att förbättra villkoren för nyanlända barn och unga.

  Medverkande: Förnyelselabbet, Pia McAleenan SVID

Seminariepass 7, fredag 25 maj 12:45 -13:30

 • A7. Ledningssystem för Informationssäkerhet (LIS)

  Under 2017 seglade informationssäkerhet upp som ett område som alla diskuterade. Det blev även tydligt att detta inte är ett område som ska hänvisas till IT-avdelning utan att det är en ledningsfråga. Svaret på hur offentliga organisationer ska arbeta med området stavas LIS – Ledningssystem för Informationssäkerhet. Men hur ska detta införas i praktiken? MSB presenterar sitt nya stöd för att införa ett Ledningssystem för Informationssäkerhet och ger konkreta tips på hur det ska sammanfogas med andra ledningssystem.

  Medverkande: Margareta Palmqvist, Enhetschef, enheten för systematiskt informationssäkerhetsarbete, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

 • B7. Kommer snart • C7. Artificiell intelligens - möjligheter för välfärden

  Intresset för möjligheterna med Artificiell Intelligens (AI) har växt explosionsartat de senaste åren. Vi har bjudit in representanter för två exempel på användningsområden inom välfärden. Internationella engelska skolan i Stockholm använder ögon-scanning och AI för att upptäcka elever som är i riskzonen för dyslexi och Inera har utrett möjligheterna med AI och automatisering i första linjens vård.

  Medverkande: Simon Varley, rektor på internationella engelska skolan; Bo Kristoffersson, CEO Lexplore Nordic; Kristina Stensson Ljungdahl, utredare Inera

 • D7. Kommer snart • E7. Demokratisera digitaliseringen i praktiken

  Digital kompetens och tillgänglighet är avgörande idag för att delta i samhället. Hur säkerställer vi att alla får likvärdiga möjligheter till digital delaktighet när allt fler av samhällets tjänster och funktioner digitaliseras? Här beskriver olika aktörer sina verktyg och samverkansmodeller för digital delaktighet – praktiska exempel på vad som kan göras för att demokratisera digitaliseringen i praktiken.

  Medverkande: Elin Wihlborg, professor statsvetenskap, Linköpings Universitet; Danny Aerts, VD Internetstiftelsen; Terese Raymond, projektkoordinator DIGIDEL; Anette Eliasson, chef Göteborgs stadsbibliotek; Anders Nordh, Projektledare SKL

 • F7. Kommer snart • G7. Spridningslabbet - spridningsmodell för innovationer i det offentliga

  Måste varje offentlig verksamhet uppfinna nya metoder, tjänster och arbetssätt själv? Svaret är nej. Spridningslabbet skapar sätt att sprida innovationer från en kommun, myndighet eller vårdinstitution, till en annan. I labbet överförs innovation i arbetssätt för socialtjänsten Angered, med stor effekt på försörjningsstöd och kostnader. Målet är en beprövad spridningsmodell och en digital flerstegsguide. Ta del av lärdomar och prova på några metoder.

  Medverkande: Christina Y Karlsson, Angereds kommun; Leif Denti, Göteborgs Universitet och Martin Kreuger , Kreuger Media

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!