Offentliga Rummet logotyp
Publicerad: 28 februari 2018

Seminarepass 1

Torsdag 24 maj 11.00 - 11.45

 • A1. Hur kan vi tänka nytt och framtidssäkra en modern offentlig förvaltning?

  Regeringen satsar på att öka takten i digitaliseringen av det offentliga Sverige. En av insatserna är Expertgruppen för digitala investeringar som har fått i uppdrag att stödja myndigheter som avser att göra större digitala verksamhetsinvesteringar. Vilka utmaningar och möjligheter finns det och hur lyckas vi i praktiken? Vilka spaningar har expertgruppen gjort hittintills?

  Medverkande: Katarina von Goës, kanslichef Expertgruppen för digitala investeringar
 • B1. SKL-koncernen kraftsamlar för att stödja kommuner och landsting/regioner i digitaliseringsarbetet

  Digitalisering är en avgörande förändringsfaktor för att effektivisera verksamheterna för att klara kommande utmaningar och leva upp till invånarnas förväntningar. SKL, tillsammans med SKL-bolagen Inera och Kommentus, mobiliserar nu för att stödja i denna utveckling. SKL:s samlade fokus, vad som kommer att tas om hand på den nationella nivån och vad som förväntas att kommuner och landsting/regioner gör, samt hur vi på bästa sätt kan använda marknadens kapacitet och innovationskraft, berättar vi mer om på seminariet.

  Medverkande: Jenny Birkestad, chef för avdelningen för digitalisering på SKL, Eva-Lotta Löwstedt Lundell, vd SKL Kommentus samt Sofie Zetterström, vice vd Inera
 • C1. Drönare för samhällsnytta

  Hur kan det offentliga navigera genom den senaste utvecklingen inom obemannade farkoster och experimentera med nya lösningar för komplexa samhällsutmaningar? Vi utmanar dig till nytänkande om hur problem kan lösas med hjälp av drönare och inspirerar genom konkreta projektexempel. Visste du att drönare redan har använts bland annat i räddningsarbete?

  Medverkande: Anton Holmström, Skogsstyrelsen
 • D1. Kommer snart • E1. IRIS – EU-projekt testar framtidens digitala möjligheter för stadsutveckling

  I den globala konkurrensen om tillväxt och investeringar, är städernas attraktivitet som miljöer för lärande, innovation och affärsverksamhet viktiga parametrar för framgång och god livskvalité. Därför måste städerna erbjuda lösningar för att öka resurseffektiviteten genom åtgärder som riktar sig mot energisystem, rörlighet och luftkvalitet. Genom digitaliseringens möjligheter finns stora förväntningar som IRIS- projektet kommer att adressera.

  Medverkande: Eva Pavic, Johanneberg Science Park
 • F1. Kommer snart • G1. Hur kan de globala hållbarhetsmålen driva innovation i offentlig verksamhet? (del 1)

  De globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 innebär stora krav på samhällsomställning. Har du idéer som kan bidra till att till exempel stoppa klimatkrisen, förbättra människors hälsa, minska ojämlikheten, bygga effektiva institutioner eller något annat av de Globala målen? Kom och utveckla dessa idéer tillsammans med oss och andra på Offentliga rummet.

  Medverkande: Andreas Netz, Vinnova

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!