Publicerad: 1 mars 2018

G2. Hur kan de globala hållbarhetsmålen driva innovation i offentlig verksamhet? (del 2)

De globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 innebär stora krav på samhällsomställning. Har du idéer som kan bidra till att till exempel stoppa klimatkrisen, förbättra människors hälsa, minska ojämlikheten, bygga effektiva institutioner eller något annat av de Globala målen? Kom och utveckla dessa idéer tillsammans med oss och andra på Offentliga rummet.

Vi samskapar skisser på innovationsprojekt till Vinnovas finansieringserbjudande Utmaningsdriven innovation. Samtidigt utforskar vi vilken roll innovation spelar för att uppnå målen och vilka samarbeten som krävs.

Medverkande: Andreas Netz, Vinnova

Lokal: Kommer senare

Tid: 24 maj 11:55-12:40

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!