Offentliga Rummet logotyp
Publicerad: 28 februari 2018

Seminariepass 3

Torsdag 24 maj 14.00 - 14.45

 • A3. Kommer snart • B3. En ny myndighet för digitalisering av den offentliga sektorn

  I september finns det en ny myndighet som ska utveckla, samordna och stödja digitaliseringen av statliga myndigheter samt kommuner och landsting. Regeringen har utsett Bengt Kjellson till särskild utredare, för att se till att myndigheten kan börja sitt arbete. Bengt berättar om kommitténs arbete, bl a vad gäller verksamhetens inriktning, prioriteringar och de kompetenser som myndigheten bör ha. Följ hur den nya myndigheten växer fram!

  Medverkande: Bengt Kjellson, utredare Regeringskansliet

 • C3. Internet of Things för innovativ samhällsutveckling

  Hur kan det offentliga navigera genom den senaste utvecklingen inom Internet of Things (IoT) och experimentera med nya lösningar för komplexa samhällsutmaningar? Vi utmanar dig till nytänkande om hur problem kan lösas med hjälp av IoT och inspirerar genom konkreta projektexempel. Visste du att IoT redan idag kan användas för att främja folkhälsan genom luft- och vattenövervakning?

  Medverkande: Jin Moen, IoT Sverige samt representant för projektet LoV-IoT 

 • D3. Kommer snart • E3. Kommer snart • F3. Kommer snart • G3. Innovationsbarometern: Främjas eller hämmas innovation på din arbetsplats?

  SKL kartlägger i år innovation i offentlig sektor för första gången i Sverige genom Innovationsbarometern, bl a i samarbete med Göteborgs Stad. Resultat från liknade kartläggning i Danmark visar att vissa förhållanden i organisationskulturen främjar innovationer. På seminariet får du göra en självskattning utifrån din arbetsplats. Vi jämför resultatet med Danmark och Norge och diskuterar utveckling mot en ännu mer innovativ organisationskultur.

  Medverkande: Susanna Shaibu, SKL och Peter Berggren, Göteborgs Stad

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!