Publicerad: 20 mars 2018

A3. Hur leder man för en smartare välfärd?

Ledarskap för en smartare välfärd kräver mod och välgrundande beslut. Hur driver man digitaliseringsfrågor i en föränderlig omvärld? Hur kan man identifiera, beskriva och sprida vad som möjliggör utveckling, och vad som kan stå i vägen? Hur hanterar man som ledare de frågor som uppkommer? Hör två ledare berätta om sina arbeten och upplevelser.

Medverkande: Ann-Charlotte Järnström, Kommundirektör, Kungsbacka och Anders Jarlborg, verksamhetschef för Medicinsk administration på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Lokal: Kommer senare

Tid: Torsdag 24 maj 14:00 -14:45

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!