Publicerad: 28 februari 2018

G3. Innovationsbarometern: Främjas eller hämmas innovation på din arbetsplats?

SKL kartlägger i år innovation i offentlig sektor för första gången i Sverige genom Innovationsbarometern, bl a i samarbete med Göteborgs Stad. Resultat från liknade kartläggning i Danmark visar att vissa förhållanden i organisationskulturen främjar innovationer. På seminariet får du göra en självskattning utifrån din arbetsplats. Vi jämför resultatet med Danmark och Norge och diskuterar utveckling mot en ännu mer innovativ organisationskultur.

Medverkande: Susanna Shaibu, SKL och Peter Berggren, Göteborgs Stad

Lokal: Kommer senare

Tid: 24 maj 14:00-14:45

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!