Publicerad: 21 februari 2018

G4. Hjälp den nya myndigheten för digitalisering växa fram

Den 1 september finns en ny myndighet med uppdrag att utveckla, samordna och stödja digitaliseringen av statliga myndigheter, kommuner och landsting. Myndigheten är efterfrågad av många och det finns höga förhoppningar om vad ska göras. Vilka är framgångsfaktorerna för myndigheten under åren 2019 – 2021? Vad är viktigt för er organisations utveckling? Ta chansen att bidra till arbetet att skapa den nya myndigheten.

Workshopen anordnas av den organisationskommitté som har fått i uppdrag att förbereda och genomföra inrättandet av en ny myndighet för digitalisering av den offentliga sektorn (Fi2017:09). Läs mer om deras uppdrag här http://www.sou.gov.se/fi-201709-utredningen-om-inrattande-av-en-myndighet-for-digitalisering-av-den-offentliga-sektorn/

Medverkande: Bengt Kjellson och Sofie Arvidsson, organisationskommittén

Lokal: Kommer senare

Tid: 24 maj 14:55-15:40

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!