Offentliga Rummet logotyp
Publicerad: 28 februari 2018

Seminariepass 5

Fredag 25 maj 09.45 -10.30

 • A5. Vad kan offentlig sektor lära sig av industrins digitalisering?

  Digitaliseringen har antagit ett antal olika skepnader genom åren. Senare tid har medfört ett skifte från automatisering till en radikal omstrukturering av värdekedjor och verksamhetslogik. Seminariet fokuserar på ett antal exempel från privat sektor som innehåller värdefulla insikter som kan överföras till det offentliga. Seminariet utgår från forskning bedriven vid Swedish Center for Digital Innovation vid bl.a. Göteborgs universitet, Umeå universitet och Handelshögskolan.

  Medverkande: Johan Magnusson, Swedish Center for Digital Innovation, Göteborgs universitet

 • B5. Kommer snart • C5. Roboten som berör

  Den sociala roboten Furhat är expert på att prata med människor. Roboten ska hjälpa till med inlärning i alla former och språkträning för nyanlända elever, men att den också ska fungera som stöd för elever med autismdiagnoser.

  Medverkande: Preben Wiik, Furhat robotics

 • D5. Kommer snart • E5. Mer och smartare data för att analysera mer och smartare

  I det här passet får du tips om hur du kan förstå och använda din och din organisations data bättre och hitta nya sätt att omsätta data i tjänster och produkter som stärker samhället. Experience Community Data Lab Kronoparken syftar till att utveckla, testa och utvärdera visualisering, interaktion och användning av data, med lokalsamhället som utgångspunkt. Labbet utgår från bostadsområdet Kronoparken i Karlstad.

  Medverkande: Petter Falk, RISE Service Labs

 • F5. Samverka för ökad digitalisering inom vård och omsorg

  Mats Rundkvist och Maria Gill från SKL, berättar om hur beställarnätverk kan användas som metod för bättre upphandling bland annat genom att beskriva hur de arbetar med Beställargrupp Välfärdsteknologi. Mona Jonsson från RISE delar med sig hur de arbetar med fallstudier som metod för att öka kunskap och utnyttja varandras erfarenheter öka takten för digitalisering.

  Medverkande: Mats Rundkvist SKL; Maria Gill SKL; Mona Jonsson RISE

 • G5. Att leda för utveckling – med invånaren som medskapare

  SKL:s Innovationsguiden delar med sig av sina bästa tips för att du som ledare ska bli en möjliggörare för utveckling och innovation i er verksamhet. Vi bekantar oss med arbetssättet Tjänstedesign – en utvecklingsprocess där man utgår från invånarnas behov och medskapar lösningar tillsammans med användare och utförare. Vi provar också på några av Innovationsguidens metoder och verktyg.

  Medverkande: Sara Tunheden och Ulrika Lundin från Innovationsguiden

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!