Publicerad: 21 februari 2018

A5. Vad kan offentlig sektor lära sig av industrins digitalisering?

Digitaliseringen har antagit ett antal olika skepnader genom åren. Senare tid har medfört ett skifte från automatisering till en radikal omstrukturering av värdekedjor och verksamhetslogik. Seminariet fokuserar på ett antal exempel från privat sektor som innehåller värdefulla insikter som kan överföras till det offentliga. Seminariet utgår från forskning bedriven vid Swedish Center for Digital Innovation vid bl.a. Göteborgs universitet, Umeå universitet och Handelshögskolan.

Johan Magnusson är docent och verksam vid Göteborgs universitet. Han är avdelningschef för Informatik vid Institutionen för Tillämpad IT, samt föreståndare för Centrum för Digital Innovation (SCDI) vid Göteborgs universitet. Johan är aktiv som forskare inom bl.a. digital förvaltning och digital innovation och arbetar med organisationer som Volvo Cars, SKF, Regeringskansliet, Skatteverket, Försäkringskassan mfl.

Medverkande: Johan Magnusson, Swedish Center for Digital Innovation, Göteborgs universitet

Lokal: Kommer senare

Tid: 25 maj 09.45-10:30

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!