Publicerad: 20 mars 2018

B5. EU:s digitala inre marknad

Vi fördjupar oss i arbetet kring EU-kommissionens strategi och pågående initiativ för att skapa en digital inre marknad och stärka Europas digitala konkurrenskraft.

Talare är Jörgen Gren, kabinettsmedlem hos kommissionens vice ordförande Andrus Ansip, som ansvarar för den digitala inre marknaden. Till Jörgens nuvarande ansvarsområden hör bland annat ansvaret för att koordinera arbetet med att ta bort restriktioner och undvika konsumentdiskriminering samt att ha en fungerande marknad när det gäller bland annat copyright, paketleveranser och datamoln.

Medverkande: Jörgen Gren, kabinettsekreterare EU-kommissionen

Lokal: Kommer senare

Tid: Fredag 25 maj 09:45 - 10:30

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!