Publicerad: 2 mars 2018

F5. Samverka för ökad digitalisering inom vård och omsorg

Mats Rundkvist och Maria Gill från SKL, berättar om hur beställarnätverk kan användas som metod för bättre upphandling bland annat genom att beskriva hur de arbetar med Beställargrupp Välfärdsteknologi. Mona Jonsson från RISE delar med sig hur de arbetar med fallstudier som metod för att öka kunskap och utnyttja varandras erfarenheter öka takten för digitalisering.

Medverkande: Mats Rundkvist SKL; Maria Gill SKL; Mona Jonsson RISE

Lokal: Kommer senare

Tid: 25 maj 09:45-10:30

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!