Offentliga Rummet logotyp
Publicerad: 28 februari 2018

Seminariepass 6

Fredag 25 maj 11.00 -11.45

 • A6. Digital mognad: Hur uppnår vi accelererad digitalisering i offentlig sektor?

  Digital mognad är en organisations förmåga att realisera nyttan med digitalisering. Givet Sveriges ambition att bli världsledande kring detta har en ny modell och verktyg tagits fram för att mäta och styra mot digital mognad. Seminariet beskriver och diskuterar modellen och dess användning, samt ger exempel på rekommendationer för organisationer i olika mognadssteg. Seminariet utgår från forskning bedriven forskningskonsortiet Digital Förvaltning vid Swedish Center for Digital Innovation vid bl.a. Göteborgs universitet, Umeå universitet och Handelshögskolan.

  Medverkande: Johan Magnusson, Swedish Center for Digital Innovation, Göteborgs universitet

 • B6. Kommer snart • C6. Kommer snart • D6. Dataskyddsförordningen (GDPR) börjar gälla - men vilket stöd finns?

  Dataskyddsförordningen (GDPR) börjar gälla den 25 maj 2018 och de flesta organisationer har arbetat intensivt för att hinna anpassa sig. Men dataskyddsarbetet ska vara en integrerad del av alla offentliga organisationer även efter detta datum. Vid seminariet ges en överblick över det stöd som finns med tonvikt på ledningens ansvar för verksamhetens dataskydd med start den 26 maj. 

  Medverkande: Staffan Wikell, förbundsjurist SKL; Pål Resare, förbundsjurist SKL; Jeanna Thorslund, Jurist och samordnare informationssäkerhet, SKL; Emma Patel, kommunikatör SKL; Olof Raab, koordinator GDPR-arbetet SKL; Manólis Nymark, jurist Inera AB

 • E6. Dela med dig!
  – Göteborgsförslaget och Smarta kartan

  Att dela med sig till andra är smart. Digitaliseringen har gjort det enklare. Göteborgs Stad erbjuder två digitala plattformar för att dela, byta idéer och saker med andra. Göteborgsförslaget är en förslagslåda där alla kan lämna förslag direkt till politikerna och Smarta Kartan inspirerar och visar vägen till var invånarna kan dela, ge, låna och byta prylar och annat med varandra. Detta är riktigt smart!

  Medverkande: Stefan Lydén, utvecklingsledare Demokrati, Konsument- och medborgarservice, Göteborgs Stad; Tove Lund, samordnare Sharing City Göteborg

 • F6. Automatisera mera!

  Kommuner, landsting och regioner står inför stora utmaningar. Behovet av att hitta smartare sätt att lösa uppgifterna på är stort. Det är hög tid att automatisera de processer och moment som kan utföras lika bra eller bättre med hjälp av digital teknik. Vilka processer är lämpliga att automatisera? Vilka nyttor och effekter kan uppnås och vad behöver man tänka på för att lyckas?

  Medverkande: Malin Annergård Analytiker SKL Trelleborg, Kungsbacka, företag, RPA

 • G6. Labb för samhällsutveckling - förbättra för nyanlända barn och unga

  Förnyelselabbet arbetar med komplexa samhällsutmaningar där ingen sitter på svaren. Vi samlar personer från offentlig, privat och ideell sektor. Med användardriven design och kreativa metoder, utforskar vi verkliga behov, skapar och itererar lösningar genom verkliga tester, samt sprider koncept och goda exempel tillsammans med målgruppen. Ta del av detta nya arbetssätt samt bidra till att förbättra villkoren för nyanlända barn och unga.

  Medverkande: Förnyelselabbet, Pia McAleenan SVID

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!