Offentliga Rummet logotyp
Publicerad: 28 februari 2018

Seminariepass 7

Fredag 25 maj 12.45 -13.30

 • A7. Ledningssystem för Informationssäkerhet (LIS)

  Under 2017 seglade informationssäkerhet upp som ett område som alla diskuterade. Det blev även tydligt att detta inte är ett område som ska hänvisas till IT-avdelning utan att det är en ledningsfråga. Svaret på hur offentliga organisationer ska arbeta med området stavas LIS – Ledningssystem för Informationssäkerhet. Men hur ska detta införas i praktiken? MSB presenterar sitt nya stöd för att införa ett Ledningssystem för Informationssäkerhet och ger konkreta tips på hur det ska sammanfogas med andra ledningssystem.

  Medverkande: Margareta Palmqvist, Enhetschef, enheten för systematiskt informationssäkerhetsarbete, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

 • B7. Kommer snart • C7. Artificiell intelligens - möjligheter för välfärden

  Intresset för möjligheterna med Artificiell Intelligens (AI) har växt explosionsartat de senaste åren. Vi har bjudit in representanter för två exempel på användningsområden inom välfärden. Internationella engelska skolan i Stockholm använder ögon-scanning och AI för att upptäcka elever som är i riskzonen för dyslexi och Inera har utrett möjligheterna med AI och automatisering i första linjens vård.

  Medverkande: Simon Varley, rektor på internationella engelska skolan; Bo Kristoffersson, CEO Lexplore Nordic; Kristina Stensson Ljungdahl, utredare Inera

 • D7. Kommer snart • E7. Demokratisera digitaliseringen i praktiken

  Digital kompetens och tillgänglighet är avgörande idag för att delta i samhället. Hur säkerställer vi att alla får likvärdiga möjligheter till digital delaktighet när allt fler av samhällets tjänster och funktioner digitaliseras? Här beskriver olika aktörer sina verktyg och samverkansmodeller för digital delaktighet – praktiska exempel på vad som kan göras för att demokratisera digitaliseringen i praktiken.

  Medverkande: Elin Wihlborg, professor statsvetenskap, Linköpings Universitet; Danny Aerts, VD Internetstiftelsen; Terese Raymond, projektkoordinator DIGIDEL; Anette Eliasson, chef Göteborgs stadsbibliotek; Anders Nordh, Projektledare SKL

 • F7. Kommer snart • G7. Spridningslabbet - spridningsmodell för innovationer i det offentliga

  Måste varje offentlig verksamhet uppfinna nya metoder, tjänster och arbetssätt själv? Svaret är nej. Spridningslabbet skapar sätt att sprida innovationer från en kommun, myndighet eller vårdinstitution, till en annan. I labbet överförs innovation i arbetssätt för socialtjänsten Angered, med stor effekt på försörjningsstöd och kostnader. Målet är en beprövad spridningsmodell och en digital flerstegsguide. Ta del av lärdomar och prova på några metoder.

  Medverkande: Christina Y Karlsson, Angereds kommun; Leif Denti, Göteborgs Universitet och Martin Kreuger , Kreuger Media

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!