Publicerad: 26 februari 2018

A7. Ledningssystem för Informationssäkerhet (LIS)

Under 2017 seglade informationssäkerhet upp som ett område som alla diskuterade. Det blev även tydligt att detta inte är ett område som ska hänvisas till IT-avdelning utan att det är en ledningsfråga. Svaret på hur offentliga organisationer ska arbeta med området stavas LIS – Ledningssystem för Informationssäkerhet. Men hur ska detta införas i praktiken? MSB presenterar sitt nya stöd för att införa ett Ledningssystem för Informationssäkerhet och ger konkreta tips på hur det ska sammanfogas med andra ledningssystem.

Medverkande: Margareta Palmqvist, Enhetschef, enheten för systematiskt informationssäkerhetsarbete, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Lokal: Kommer senare

Tid: 25 maj 12.45-13:30

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!