Publicerad: 20 mars 2018

B7. Initiativ för en smartare välfärd

Vi bjuder på en kavalkad av viktiga initiativ för en smartare välfärd. I rask takt kommer projektledare från SKL att beskriva sina arbeten och nästa steg i utvecklingen. Vill ni veta mer om, och lära av, initiativen då har ni hamnat rätt!

Anna Johansson, SSBTEK och Enklare faderskap/föräldraskap - digital underrättelse Daniel Antonsson, Bokning och bidragstjänst för kultur och fritidsverksamheten Johanna Karlén, LIKA för skolledning och LIKA för lärare – utvärdering, utveckling och uppföljning av skolans digitalisering samt Mittköping - en digital kommun i framkant, en wiki för samskapande

Medverkande: Projektledare från SKL: Anna Johansson, Daniel Antonsson, Johanna Karlén

Lokal: kommer senare

Tid: Fredag 25 maj 12:45 - 13:30

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!