Publicerad: 20 mars 2018

D7. Samverkan kring e-arkiv - lärdomar och framgångsfaktorer

E-arkiv är navet i kommunernas informationshantering och ska ge hållbar informationshantering. Sveriges landsting/regioner och kommuner har kommit olika långt i sitt arbete med att införa e-arkiv. Många upplever e-arkiv som en komplex och kostsam fråga, och söker samarbete med andra parter.

Vi belyser olika former för samarbete kring e-arkiv, dess vinster och utmaningar, fallgropar och framgångsfaktorer. Seminariet sker i samverkan med R7e-arkiv och kommunalförbundet Sydarkivera.

Medverkande: Caspar Almalander, Nationell samordnare e-arkiv; Leif Sandberg, R7e-arkiv

Lokal: Kommer senare

Tid: Fredag 25 maj 12:45 - 13:30

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!