Publicerad: 6 mars 2018

E7. Demokratisera digitaliseringen i praktiken

Digital kompetens och tillgänglighet är avgörande idag för att delta i samhället. Hur säkerställer vi att alla får likvärdiga möjligheter till digital delaktighet när allt fler av samhällets tjänster och funktioner digitaliseras? Här beskriver olika aktörer sina verktyg och samverkansmodeller för digital delaktighet – praktiska exempel på vad som kan göras för att demokratisera digitaliseringen i praktiken.

Medverkande: Elin Wihlborg, professor statsvetenskap, Linköpings Universitet; Danny Aerts, VD Internetstiftelsen; Terese Raymond, projektkoordinator DIGIDEL; Anette Eliasson, chef Göteborgs stadsbibliotek; Anders Nordh, Projektledare SKL

Lokal: Kommer senare

Tid: 25 maj 12:45-13:30

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!