Publicerad: 23 februari 2018

G7. Spridningslabbet - spridningsmodell för innovationer i det offentliga

Måste varje offentlig verksamhet uppfinna nya metoder, tjänster och arbetssätt själv? Svaret är nej. Spridningslabbet skapar sätt att sprida innovationer från en kommun, myndighet eller vårdinstitution, till en annan. I labbet överförs innovation i arbetssätt för socialtjänsten Angered, med stor effekt på försörjningsstöd och kostnader. Målet är en beprövad spridningsmodell och en digital flerstegsguide. Ta del av lärdomar och prova på några metoder.

Medverkande: Christina Y Karlsson, Angereds kommun; Leif Denti, Göteborgs Universitet och Martin Kreuger , Kreuger Media

Lokal: Kommer senare

Tid: 25 maj 12:45-13:30 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!