Offentliga Rummet logotyp
Publicerad: 12 maj 2017

A. Att möta samhällsutmaningar

Hur klarar vi samhällsutmaningarna för olika sektorer?
Hur blir vi bättre på omvärldsbevakning, att lära oss av andras erfarenheter? Hur vårdar och stärker vi förtroendet för det offentliga?
Vad ska det offentliga göra och vad ska andra göra? Hur möter vi stigande förväntningar i en digital värld? Hur arbetar vi med dessa frågor i våra visioner och strategier?

Onsdag 31 maj 11.00 - 11.45

 • A1. Effektiv styrning av digitalisering i offentlig sektor

  Hans-Eric Holmqvist har i uppdrag av regeringen att lämna förslag kring effektiv styrning av nationella digitala tjänster samt hur ansvaret för digitaliseringen i offentlig sektor kan samlas till en myndighet. Under seminariet erbjuds ni chansen att fördjupa er i och diskutera utredarens förslag. Finns det ett bäst-före-datum för den analoga förvaltningen? Hur ska staten och kommunerna samarbeta kring digitala tjänster?

  Medverkande: Hans-Eric Holmqvist, utredare RegeringskanslietLokal: Salong 1, Folkan

Onsdag 31 maj 11.55 -12.40

 • A2. AI är här! Vilka är möjligheterna för välfärden

  Artificiell Intelligens (AI) har möjliggjort nya tillämpningar som under de senaste åren påverkat flera branscher i grunden. Nu sker stora satsningar även inom bl a välfärdssektorn där nya företag och tillämpningar snabbt etableras. Göran Lindsjö, rådgivare till Regeringskansliet och med lång internationell erfarenhet inom området, guidar oss kring vad AI är och hur det kan utveckla svensk välfärd.

  Medverkande: Göran Lindsjö, regeringskanslietLokal: Salong 1, Folkan

Onsdag 31 maj 14.00 -14.45

 • A3. Tillitsbaserad styrning av offentlig sektor

  Ska offentlig verksamhet styras genom detaljreglering eller ska styrningen mer baseras på tillit på medarbetarnas kompetens? Det senare menar regeringen i sina direktiv till Tillitsdelegationen som just nu är mitt i arbetet på vägen mot en slutrapportering i juni 2018. I detta seminarium möter du delegationens ordförande Laura Hartman.

  Medverkande: Laura Hartman, Tillitsdelegationens ordförande och docent i nationalekonomiLokal: Salong 1, Folkan

Onsdag 31 maj 14.55 -15.40

 • A4. Från splittrad IT-miljö till driv i digitaliseringen

  Catrin Ditz arbetar som CIO i Uppsala kommun och har fått utmärkelsen årets offentliga chef för sitt arbete med att skapa en organisation som är redo att ta sig an digitaliseringens möjligheter. Hon kommer till Offentliga Rummet för att berätta om Uppsalas förändringsresa från en splittrad IT-miljö till en av landets mest drivande kommuner kring digitalisering. Vi blickar också framåt: hur kommer Uppsala fortsätta utvecklas som digital kommun?

  Medverkande: Catrin DItz, CIO Uppsala kommun
  Lokal: Salong 1, Folkan

Torsdag 1 juni 09.45 -10.30

 • A5. Vägen till en innovativ organisation

  Ett medvetet och strategiskt innovationsarbete är en viktig faktor för att utvecklingen av Stockholms läns landstings kärnverksamheter ska bli framgångsrik. Innovationsarbetet syftar till att utveckla nyskapande produkter, tjänster och arbetsmetoder till nytta för invånare, patienter, resenärer och medarbetare – här får du höra om SLL:s resa och höra på goda exempel som inspirerar till medveten innovation.

  Medverkande: Annette Alkebo, Projektledare Strateg, tf Innovationschef, SLL Forskning och innovationLokal: Salong 1, Folkan

Torsdag 1 juni 11.00 -11.45

 • A6. Översiktskarta över samverkande initiativ

  De 20 myndigheter och SKL som ingår i eSam har ett behov av få överblick över vilka initiativ som pågår i samverkan eller som borde ske i samverkan hos medlemmarna. Därför har en översiktskarta över pågående samverkansprojekt tagits fram som en grund för att prioritera gemensamma initiativ.

  Medverkande: Mikael Österlund, IT-arkitekt, eSams kansliLokal: Salong 1, Folkan

Torsdag 1 juni 12.45 - 13.30

 • A7. IoT för välfärd. Vad är möjligt och hur får vi andra att följa efter?

  Internet of Things, uppkopplade smarta saker kan få stor betydelse för att förbättra vår välfärd. En utmaning är inte bara att börja använda denna nya teknik på ett klokt sätt utan också att få flera att börja använda det som fungerar bra. Här berättar IoT Sverige om vilka insatser som görs och hur vi jobbar med resultatspridning. Konkreta exempel från projekt som följer luftföroreningar, flöden av människor och fordon i staden och sjukhus kommer att presenteras.

  Medverkande: Torbjörn Fängström, IoT SverigeLokal: Salong 1, Folkan

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!