Offentliga Rummet logotyp
Publicerad: 30 mars 2017

B. Kompetens och förändringsledning

Hur blir vi bättre på att genomföra förändring, på riktigt?
Hur kan vi arbeta med jämställdhet, mångfald och annat för fler perspektiv på verksamhetsutvecklingen? Hur öppnar vi för många olika perspektiv på verksamhetsutveckling? Hur utvecklar vi en modig och förändringsbenägen organisationskultur? Utvärderar vi för mycket eller för litet? Mäter vi på rätt sätt? Hur arbetar vi långsiktigt med kompetensförsörjningen?

Onsdag 31 maj 11.00 - 11.45

 • B1. LEDA för smartare välfärd, del 1

  Välkommen till Mittköping - en fiktiv kommun där hinder undanröjs och förutsättningar för digital utveckling och förändring skapas. Under seminariet får du både en inblick i LEDA-programmets arbete och Mittköpings bästa tips för att få fart på er digitala förändringsresa.

  Medverkande: Joakim Jardenberg, SKL

Onsdag 31 maj 11.55 -11.40

 • B2. LEDA för smartare välfärd, del 2

  Välkommen till Mittköping - en fiktiv kommun där hinder undanröjs och förutsättningar för digital utveckling och förändring skapas. Under seminariet får du både en inblick i LEDA-programmets arbete och Mittköpings bästa tips för att få fart på er digitala förändringsresa.

  Medverkande: Joakim Jardenberg. SKL

Onsdag 31 maj 14.00 -14.45

 • B3. Användarna kräver smartare och snabbare organisationer

  Är du är nyfiken på hur man får en organisation att bryta avdelningsgränserna och börja arbeta gränsöverskridande med fokus på användaren? UR delar med sig av sin förändringsresa där företaget utnyttjat den kollektiva kompetensen i företaget för att prototypa och landsätta en ny organisation. Vilka metoder har använts, vad ställs det för krav på ledarskapet och hur kan man arbeta med ständig utveckling är några av frågorna som kommer att beröras.

  Medverkande: Zoran Matic, Innovationsledare på UR

Onsdag 31 maj 14.55 -15.40

 • B4. Mätning som verksamhetshot

  ”För rätt länge sedan lärde sig fysikerna att HUR man mäter stark påverkar VAD man mäter. Det är hög tid att vi andra också lär oss det.” Ett citat från en relativt ny studie. Klart är att olika former av utvärderingar och mätningar ökar inom offentlig verksamhet. Men vad mäter vi, hur mäter vi och hur påverkar det verksamheten?

  Medverkande: Anders Ekholm, Institutet för framtidsstudier, i samtal med moderatorn Anders Larsson.

Torsdag 1 juni 09.45 -10.30

 • B5. Kommunikation på liv och död i ett snabbt förändrat medielandskap

  Offentlig sektor i Sverige stå inför stora förändringar och ett omfattande omställningsarbete. I förändring sätts den kommunikativa förmågan och den kommunikativa strukturen på prov. Ett i grunden förändrat medielandskap skakar om det offentliga Sverige. Gamla sanningar gäller inte längre. Utmaningarna kring det offentliga samtalet är många och svåra.

  Medverkande: Lars-Erik Marklund, nytillträdd kommunikationsdirektör vid Landstinget Västernorrland.

Torsdag 1 juni 11.00-11.45

 • B6. Mätning som leder utvecklingen framåt

  Tre offentliga aktörer med erfarenhet av uppföljning av digital utveckling kommer tillsammans bena i hur vi mäter på ett sätt som skapar störst nytta och möjligheter. Ekonomistyrningsverket har i uppdrag att utveckla metodstöd och följa upp digitaliseringen av det offentliga Sverige. Transportstyrelsen har utvecklat ett e-index för att mäta myndighetens digitala utveckling. SKL erbjuder självvärderingsverktyget eBlomlådan till landets kommuner.

  Medverkande: Emma Bohman, Transportstyrelsen, Ulrica Häll, Ekonomistyrningsverket och Per-Erik Nyström, SKL

Torsdag 1 juni 12.45 -13.30

 • B7. Kan man mäta den samhällsekonomiska betydelsen av digitalisering?

  Den digitala utvecklingen är avgörande för samhället. Många kommuner och andra aktörer har ambitiösa digitaliseringsstrategier, e-tjänster och/eller bredbandsmål. Forskningsinstitutet RISE Acreo har på uppdrag av olika aktörer genom åren genomfört flera studier av den samhällsekonomiska betydelsen av bredband och e-tjänster och ger här exempel på hur dessa analyser kan genomföras.

  Medverkande: Håkan Cavenius och Marco Forzati, RISE Acreo

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!