Offentliga Rummet logotyp
Publicerad: 21 februari 2017

B. Kompetens och förändringsledning

Hur blir vi bättre på att genomföra förändring, på riktigt?
Hur kan vi arbeta med jämställdhet, mångfald och annat för fler perspektiv på verksamhetsutvecklingen? Hur öppnar vi för många olika perspektiv på verksamhetsutveckling? Hur utvecklar vi en modig och förändringsbenägen organisationskultur? Utvärderar vi för mycket eller för litet? Mäter vi på rätt sätt? Hur arbetar vi långsiktigt med kompetensförsörjningen?

Onsdag 31 maj 11.00 - 11.45

B1. LEDA för smartare välfärd, del 1

Välkommen till Mittköping - en fiktiv kommun där hinder undanröjs och förutsättningar för digital utveckling och förändring skapas. Under seminariet får du både en inblick i LEDA-programmets arbete och Mittköpings bästa tips för att få fart på er digitala förändringsresa.

Medverkande: Joakim Jardenberg, SKL

Onsdag 31 maj 11.55 -11.40

B2. LEDA för smartare välfärd, fortsättning

Välkommen till Mittköping - en fiktiv kommun där hinder undanröjs och förutsättningar för digital utveckling och förändring skapas. Under seminariet får du både en inblick i LEDA-programmets arbete och Mittköpings bästa tips för att få fart på er digitala förändringsresa.

Medverkande: Joakim Jardenberg, SKL

Onsdag 31 maj 14.00 -14.45

B3. Användarna kräver smartare och snabbare organisationer

UR delar med sig av sin förändringsresa där företaget utnyttjat den kollektiva kompetensen i företaget för att prototypa och landsätta en ny organisation. Vilka metoder har använts och vad ställs det för krav på ledarskapet är några av frågorna som kommer att beröras..

Medverkande: Zoran Matic, Innovationsledare på UR

Onsdag 31 maj 14.55 -15.40

B4. Kommunikation på liv och död – Hur når vi invånarna i ett snabbt förändrat medielandskap?

Offentlig sektor i Sverige stå inför stora förändringar och ett omfattande omställningsarbete. I förändring sätts den kommunikativa förmågan och den kommunikativa strukturen på prov. Ett i grunden förändrat medielandskap skakar om det offentliga Sverige.

Medverkande: Lars-Erik Marklund, kommunikationsdirektör vid Landstinget Västernorrland

Torsdag 1 juni 09.45 -10.30

B5. Mätning som verksamhetshot

"För rätt länge sedan lärde sig fysikerna att HUR man mäter stark påverkar VAD man mäter. Det är hög tid att vi andra också lär oss det.” Ett citat från en relativt ny studie. Klart är att olika former av utvärderingar och mätningar ökar inom offentlig verksamhet.

Medverkande: Anders Ekholm, Institutet för framtidsstudier, i samtal med moderatorn Anders Larsson

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!