Offentliga Rummet logotyp
Publicerad: 12 maj 2017

C. Förutsättningar för innovation

Hur blir vi bättre på innovation i den offentliga vardagen?
Vad menar vi med innovativt ledarskap och en innovativ organisation?
Hur blir vi modigare? Hur kan vi arbeta med innovationspartnerskap?
Vilka är exemplen på radikal förändring i offentlig verksamhet idag?
Kan vi hämta inspiration från andra branscher?

Onsdag 31 maj 11.00 -11.45

 • C1. Idéslussar i offentlig verksamhet

  Hur kan ni i er kommun, landsting, region eller statliga myndighet/bolag stimulera medarbetarnas idéer?
  Allt fler offentliga verksamheter arbetar idag med olika former av idéslussar, innovationsslussar eller liknande där syftet är att inspirera, identifiera och förädla medarbetarna idéer på vägen till förverkligande.


  Medverkande: Eva-Marie Blusi Tyberg, Sundsvalls kommun, Klas Danerlöv, SKL, Jonny Ivarsson Paulsson, Vinnova samt Gabriel Pousette och Jessica Svärdell, Linköpings kommunLokal: Salong 5, Svea

Onsdag 31 maj 11.55 -12.40

 • C2. Modigast i Sverige! Vem vinner Guldlänken?

  Guldlänken fokuserar i år mod i offentlig verksamhetsutveckling. Efter en prövning i flera steg har juryn att utsett tre finalister som du får möta under detta seminarium. Vinnaren utses senare samma dag.

  Medverkande: Anders Larsson, Projektledare för Guldlänken, tillsammans med företrädare för finalisterna.Lokal: Salong 5, Svea

Onsdag 31 maj 14.00 -14.45

 • C3. Digitala utmaningar för utbildningssektorn

  Med utgångspunkt i vad vi ser idag inom tillämpad forskning och utveckling blickar vi framåt. Seminariet syftar till att beskriva vilka utmaningar och vilken riktning utbildning, samhälle och teknologi färdas åt, och vilka konsekvenser får detta för skolan.

  Medverkande: Carl Heath, Head of ICT Learning, RISELokal: Salong 5, Svea

Onsdag 31 maj 14.55 -15.40

 • C4. Radikal förändring - framtidens skola

  Hur kan skolan förändras så att målen uppfylls inom ekonomiska ramar, men ändå nå varje elev på individualiserade sätt? Hur kan skolan utvecklas i en digital värld mot något annat än det vi idag tänker om begreppet skola? Hur kan vi smartare dela resurser mellan skolor, kommuner, lärare och elever? Hur kan den administrativa bördan inom skolan lättas? Seminariet ger exempel på några av stegen på vägen mot framtidens skola.

  Medverkande: Peyman Vahedi, Ådalsskolan, Kramfors kommunLokal: Salong 5, Svea

Torsdag 1 juni 09.45 -10.30

 • C5. Radikal förändring, ekonomiskt bistånd

  Arbetsmarknadsförvaltningen i Trelleborgs kommun har uppmärksammats stort för sitt arbete med att digitalisera ansökningsförfarandet av det ekonomiska biståndet. Kommunen tilldelades 2016 SKL:s Innovationspris och har öppnat sina dörrar för fler än 91 kommuner som vill veta mer om deras modell. Under seminariet får ni veta mer om vad som möjliggjort Trelleborgs förändringsresa och hur kommunen ser på sin fortsatta digitala utveckling.

  Medverkande: Cecilia Lejon, förvaltningschef på arbetsmarknadsförvaltningen och Eleonor Schlyter, enhetschef för stödprocess myndighet i Trelleborgs kommunLokal: Salong 5, Svea

Torsdag 1 juni 11.00 -11.45

 • C6. Vad innebär självkörande fordon för det offentliga?

  Flera utredningar har påtalat att självkörande fordon kommer påverka samhällsplaneringen på ett märkbart sätt. Hittills har frågorna varit många och svaren få. Vilka fördelar och nackdelar finns med en automatisering och vilken roll ska det offentliga ta i utvecklingen? SKL och Göteborgs stad bjuder därför in till ett seminarium med omvärldsbevakning i frågan och erfarenheter från de försöksverksamheter som bedrivs i Göteborg.

  Medverkande: Erik Levander, SKL och Anna Svensson Göteborgs stadLokal: Salong 5, Svea

Torsdag 1 juni 12.45 - 13.30

 • C7. Innovationsguiden - användardriven innovation i offentlig sektor

  Innovationsguiden är ett metodstöd och lärandeprojekt som hjälper kommuner, landsting och regioner att arbeta med tjänstedesign och användardriven innovation. Stödet består av en öppen digital plattform och ett utvecklingsprogram där verksamheter genom utbildningsinsatser och coachning på distans tar sig igenom ett skarpt utvecklingsprojekt. Under seminariet får du testa delar av stödet samt exempel på projekt som gått igenom Innovationsguiden.

  Medverkande: Sara Tunheden, SKLLokal: Salong 5, Svea

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!