Offentliga Rummet logotyp
Publicerad: 16 februari 2017

C. Förutsättningar för innovation

Hur blir vi bättre på innovation i den offentliga vardagen?
Vad menar vi med innovativt ledarskap och en innovativ organisation?
Hur blir vi modigare? Hur kan vi arbeta med innovationspartnerskap?
Vilka är exemplen på radikal förändring i offentlig verksamhet idag?
Kan vi hämta inspiration från andra branscher?

Onsdag 31 maj 11.55 -11.40

C2. Modigast i Sverige! Vem vinner Guldlänken?

Guldlänken fokuserar i år mod i offentlig verksamhetsutveckling. Efter en prövning i flera steg kommer juryn att utse tre finalister som du får möta under detta seminarium. Vinnaren utses senare samma dag.

Medverkande: Anders Larsson, Projektledare för Guldlänken, tillsammans med företrädare för finalisterna.

Onsdag 31 maj 14.55 -15.40

C4. Radikal förändring - framtidens skola

Hur kan skolan förändras så att målen uppfylls inom ekonomiska ramar, men ändå nå varje elev på individualiserade sätt? Hur kan skolan utvecklas i en digital värld mot något annat än det vi idag kanske tänker om begreppet skola?

Medverkande: Peyman Vahedi, Ådalsskolan, Kramfors kommun


Torsdag 1 juni 09.45 -10.30


C5. Radikal förändring, ekonomiskt bistånd

Arbetsmarknadsförvaltningen i Trelleborgs kommun har uppmärksammats stort för sitt arbete med att digitalisera ansökningsförfarandet av det ekonomiska biståndet.

Medverkande: Cecilia Lejon, förvaltningschef på arbetsmarknadsförvaltningen och Eleonor Schlyter, enhetschef för stödprocess myndighet i Trelleborgs kommun

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!