Offentliga Rummet logotyp
Publicerad: 7 mars 2018

Spår D. Grundläggande förutsättning för digital utveckling

Invånarna förväntar sig ett samspel inom offentlig sektor. Invånaren vill slippa koordinera sina uppgifter mellan olika instanser. En uppgift, en gång, det ska räcka! Utveckling behöver ske av grundläggande digitala förutsättningar. Under detta spår visar vi lösningar och pågående arbeten inom arkitektur, juridik och interoperabilitet.

Torsdag 24 maj 11:00 - 11:45

Torsdag 24 maj 11:55 - 12:40

 • D2. Ny lag om webbtillgänglighet
  – hur förbereder vi oss?

  Den nya lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (baserad på EU:s webbdirektiv) börjar gälla den 23 september 2018. Pär Lännerö, projektledare på webbriktlinjer.se, berättar vad de nya lagkraven innebär och ger konkreta tips på hur vi bäst anpassar offentliga webbplatser för ökad tillgänglighet.

  Medverkande: Pär Lännerö, projektledare på webbriktlinjer.se

Torsdag 24 maj 14:00 - 14:45

Torsdag 24 maj 14:55 - 15:40

Fredag 25 maj 09:45 - 10:30

Fredag 25 maj 11:00 - 11:45

 • D6. Dataskyddsförordningen (GDPR) börjar gälla - men vilket stöd finns?

  Dataskyddsförordningen (GDPR) börjar gälla den 25 maj 2018 och de flesta organisationer har arbetat intensivt för att hinna anpassa sig. Men dataskyddsarbetet ska vara en integrerad del av alla offentliga organisationer även efter detta datum. Vid seminariet ges en överblick över det stöd som finns med tonvikt på ledningens ansvar för verksamhetens dataskydd med start den 26 maj. 

  Medverkande: Staffan Wikell, förbundsjurist SKL; Pål Resare, förbundsjurist SKL; Jeanna Thorslund, Jurist och samordnare informationssäkerhet, SKL; Emma Patel, kommunikatör SKL; Olof Raab, koordinator GDPR-arbetet SKL; Manólis Nymark, jurist Inera AB

Fredag 25 maj 12:45 - 13:30

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!