Offentliga Rummet logotyp
Publicerad: 12 maj 2017

D. Samverka och dela merOffentliga Rummet 2017

Seminarierna är indelade i sju temaspår om löper parallellt under konferensen, genom sju seminariepass. Du behöver inte anmäla deltagande till seminarierna i förväg.

Onsdag 31 maj 11.00 -11.45

 • D1. Nya möjligheter för gemensam digital utveckling

  Ökad samverkan och gemensamma digitala lösningar är avgörande för att offentlig sektor ska kunna hantera kommande utmaningar. SKL har därför förvärvat Inera AB. Syftet är att enklare kunna utveckla gemensamma lösningar som bidrar till att effektivisera verksamheterna i kommuner, landsting och regioner. Under seminariet får ni veta mer om SKLs och Ineras roll i att koordinera kommunernas, landstingens och regionernas utvecklings- och digitaliseringsarbete.

  Medverkande: Sofie Zetterström, vice vd Inera AB. Åsa Zetterberg, Sektionschef SKLLokal: Hattmakaren

Onsdag 31 maj 11.55 -12.40

 • D2. Dela Digitalt – En naturlig plats för samverkan i offentlig sektor

  På Dela digitalt kan du som jobbar inom offentlig sektor dela insatser, metoder och verktyg och delta i gemensamma utvecklingsinsatser. Sajten har på mindre än ett halvår nått över 2100 användare. Vi berättar om idé och vision för Dela Digitalt och visar på den potential för återanvändning och samverkan som sajten erbjuder, med exempel på hur personer och organisationer använt Dela Digitalt för att förenkla och effektivisera sin verksamhet.

  Medverkande: Johan Kjernald och Anna Pegelow, SKLLokal: Hattmakaren

Onsdag 31 maj 14.00 -14.45

 • D3. Sätta hjulen i rullning … men var finns rälsen?

  Hur en kommun utmanade en central myndighet att börja digitaliseringsarbete. Ett exempel inom samhällsbyggnadsområdet.
  Vi är många runt om i det offentliga Sverige som nu faktiskt hittar nya vägar för att möta utmaningar inom olika sektorer med hjälp av digitaliseringen. Vi ser en del generella problem i dessa förändringsprocesser som vi diskuterar i detta seminarium.


  Medverkande: Petronella Enström och Åsa Jadelius, Sundsvalls kommunLokal: Hattmakaren

Onsdag 31 maj 14.55 -15.40

 • D4. Hjulen rullar… men rälsen måste byggas

  Utveckling kan gå olika vägar: Den kan börja i något lokalt som utmanar det gemensamma och kanske så småningom bygger en nationell infrastruktur, rälsen. Den kan gå åt andra hållet, först byggs rälsen som skapar förutsättningarna för olika lösningar och innovation på lokal nivå. Det som behövs är en kombination. I pass D3 visades att kommuner sätter hjulen i rullning genom innovation men rälsen måste byggas av staten så hjulen får en riktning.

  Medverkande: Maria Rydqvist, Boverket, Elisabeth Argus, Smart Built Environment/BonaCordi AB och Malin Klintborg, LantmäterietLokal: Hattmakaren

Torsdag 1 juni 09.45 - 10.30

 • D5. Vilka informationstillgångar finns inom det offentliga?

  Offentlig sektor behöver reformera sitt sätt att hantera och utbyta information digitalt. Det är en förutsättning för att kunna förenkla för privatpersoner, företag och myndigheter.

  Medverkande: Mikael Österlund, IT-arkitekt, eSams kansliLokal: Hattmakaren

Torsdag 1 juni 11.00 -11.45

 • D6. Hur kan vi inom det offentliga utbyta information utan avgifter?

  Ekonomistyrningsverket presenterar en färsk rapport om avgiftsfritt utbyte av grunddata från statliga myndigheter till kommuner och landsting. Bolagsverket berättar om hur kommuner och landsting kan hämta information om företag och föreningar.

  Medverkande: Mary Norell och Martin Bestdahl, Bolagsverket, Victoria Nüth och Curt Johansson, EkonomistyrningsverketLokal: Hattmakaren

Torsdag 1 juni 12.45 - 13.30

 • D7. Hög tid för mer öppna data

  Riksarkivet har i uppdrag att främja arbetet med att tillgängliggöra information för vidareutnyttjande och öppna data från statliga myndigheter. SKL har ett kongressuppdrag att främja fler kommuner, landsting och regioner att publicera mer öppna data.
  Här möter du Sanja Halling som leder arbete på Riksarkivet och Anders Nordh, programansvarig för öppna data på SKL i ett samtal om hur vi kan samverka för att främja öppna data inom offentlig sektor.


  Medverkande: Sanja Halling, Riksarkivet och Anders Nordh, SKLLokal: Hattmakaren

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!