Offentliga Rummet logotyp
Publicerad: 11 maj 2017

E. Gemensamma förutsättningar

Öppen data – öppna värdekedjor
När har vi riktigt bra informationsinfrastrukturer?
Hur kan vi arbeta effektivare med gemensamma standarder?
Juridiken som hinder och möjliggörare
Aktuella steg inom informationssäkerhet och arkitektur

Onsdag 31 maj 11.00 - 11.45

 • E1. Digitaliseringen av det offentliga Sverige

  Regeringens ambition är att statliga och kommunala myndigheter ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter, som leder till en effektiv offentlig sektor, enklare vardag för privatpersoner och företag, fler jobb och ökad välfärd. För att stärka digitaliseringen av det offentliga Sverige genomför regeringen programmet Digitalt först. Vad innebär det i praktiken? Och hur långt har man kommit i satsningen?

  Medverkande: Christina Henryson, departementsråd och chef för Enheten för digital förvaltning, Finansdepartementet Therese Kristensson, departementssekreterare, Enheten för digital förvaltning, FinansdepartementetLokal: Tunnbindaren

Onsdag 31 maj 11.55 -12.40

 • E2. Serverat – enklare restaurangföretagande, effektivare handläggning

  Genom nationellt ensade tolkningar av lagar och förordningar utvecklar Serverat livshändelsen Starta och driva restaurang. Företagaren får ett världsunikt stöd genom verksamt.se och kommunen. Kommunens handläggningsprocesser effektiviseras med e-tjänster, standardiserade integrationer och regelförenklingar. Pilotkommuner deltar i presentationen och berättar om sina erfarenheter.

  Medverkande: Kenneth Zetterberg, SKLLokal: Tunnbindaren

Onsdag 31 maj 14.00-14:45

 • E3. Gemensam utveckling av Boknings- och bidragslösning

  Tillsammans med 200 av landets kommuner upphandlar SKL en gemensam boknings- och bidragslösning. Under seminariet berättar projektledarna om lärdomar och erfarenheter av att arbeta med crowdfunding för att lyfta samverkansinitiativ till gemensam utveckling med mer än 200 kommuner. Vi bjuds också på röster från en Umeå kommun om nästa fas i arbetet med upphandling, utformning och testning av lösningen.

  Medverkande: Daniel Antonsson, SKL och Pia Witting, SKL och Tomas Forsberg, CIO Umeå kommunLokal: Tunnbindaren

Onsdag 31 maj 14.55 -15.40

 • E4. Hur vi löser bredbandsutbyggnaden i glesbygd?

  Det är en rejäl utmaning att kunna erbjuda glesbygden snabbt bredband för att skapa förutsättningar för att utveckla landsbygdens ekonomi. För att lyckas så krävs att privat, ideell och offentlig sektor samarbetar samt alternativa tekniska lösningar. Vi beskriver möjligheterna som modern radioteknik ger, beskriver hur detta kan utveckla landsbygden och visar på ett riktigt exempel ur verkligheten.

  Medverkande: Sören Oscarsson, Leader 3sam 2.0, Ragunda-Strömsund och Robert Sjöholm, BluecomLokal: Tunnbindaren

Torsdag 1 juni 09.45 -10.30

 • E5. Handlingsplan - gemensamma förutsättningar för digital utveckling

  Digital samverkan, effektiva lösningar och ett sammanhängande bemötande i olika livshändelser kräver att olika system kan kommunicera med varandra på ett enhetligt och säkert sätt. SKL har med anledning av det antagit en handlingsplan för gemensamma förutsättningar för digital utveckling i kommuner, landsting och regioner. Här ges tillfälle för fördjupning i handlingsplanens insatser och mål och de effekter som handlingsplanen vill skapa.

  Medverkande: Anna Gillquist och Sara Meunier, SKLLokal: Tunnbindaren

Torsdag 1 juni 11.00 -11.45

 • E6. Interoperabilitet i praktiken, del 1

  Lyssna på erfarenheter från One Single Sky - ett projekt som lyckades med att skapa gemensamma tjänster och få informationen att flöda mellan 26 olika ledningssystem på bara fyra månader! Bidra sedan med dina erfarenheter i ett samtal om hur vi ökar tempot i arbete med interoperabilitet i praktiken för data och tjänster som rör vårt gemensamma digitala ekosystem.

  Medverkande: Peder Blomqvist, Luftfartverket, Informationsstrateg och expert inom internationell forskning och Darja Isaksson, visionär, inspiratör och strategLokal: Tunnbindaren

Torsdag 1 juni 12.45 -13.30

 • E7. Interoperabilitet i praktiken, del 2

  Lyssna på erfarenheter från One Single Sky - ett projekt som lyckades med att skapa gemensamma tjänster och få informationen att flöda mellan 26 olika ledningssystem på bara fyra månader! Bidra sedan med dina erfarenheter i ett samtal om hur vi ökar tempot i arbete med interoperabilitet i praktiken för data och tjänster som rör vårt gemensamma digitala ekosystem.

  Medverkande: Peder Blomqvist, Luftfartverket, Informationsstrateg och expert inom internationell forskning och Darja Isaksson, visionär, inspiratör och strategLokal: Tunnbindaren

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!