Offentliga Rummet logotyp
Publicerad: 21 februari 2017

E. Gemensamma förutsättningar

Öppen data – öppna värdekedjor
När har vi riktigt bra informationsinfrastrukturer?
Hur kan vi arbeta effektivare med gemensamma standarder?
Juridiken som hinder och möjliggörare
Aktuella steg inom informationssäkerhet och arkitektur

Onsdag 31 maj 11.00 - 11.45

E1. Ny handlingsplan för gemensamma förutsättningar för digital utveckling

Digital samverkan, effektiva lösningar och ett sammanhängande bemötande i olika livshändelser kräver att olika system kan kommunicera med varandra på ett enhetligt och säkert sätt.

Medverkande: Anna Gillquist och Sara Meunier, SKL

Onsdag 31 maj 11.55 -11.40

E2. Serverat – enklare restaurangföretagande, effektivare handläggning

Genom nationellt ensade tolkningar av lagar och förordningar utvecklar Serverat livshändelsen Starta och driva restaurang. Företagaren får ett världsunikt stöd genom verksamt.se och kommunen.

Medverkande: Kenneth Zetterberg, SKL

Onsdag 31 maj 14.55 -15.40

E4. Hur vi löser bredbandsutbyggnaden i glesbygd?

För att lyckas så krävs att privat, ideell och offentlig sektor samarbetar samt alternativa tekniska lösningar. Vi beskriver möjligheterna som modern radioteknik ger, beskriver hur detta kan utveckla landsbygden och visar på ett riktigt exempel ur verkligheten.

Medverkande: Sören Oscarsson, Leader 3sam 2.0, Ragunda-Strömsund och Robert Sjöholm, Bluecom

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!