Offentliga Rummet logotyp
Publicerad: 11 maj 2017

F. Digitalt liv och arbete

Hur förändras människors vanor, beteenden och förväntningar i en digital värld och hur påverkar offentlig verksamhetsutveckling?
Hur hanterar vi utmaningarna när det gäller digital delaktighet?
Hur ser dagens och morgondagens behov ut och hur arbetar vi på allvar med behovsdriven utveckling. Vilka är styrkorna och möjligheterna? Vilka är svagheterna och hoten?

Onsdag 31 maj 11.00 - 11.45

 • F1. Digital delaktighet, en demokratisk rättighet

  Ta del av en färsk undersökning om den digitala kompetensen på folkbiblioteken. SKL och Digidelnätverket har samarbetat kring en enkätundersökning och djupintervjuer under våren 2017. Vi lyfter fram bra exempel, pekar på möjligheter och utmaningar för att få fler digitalt delaktiga.

  Medverkande: Anders Nordh, SKL och Ida Norberg, Sundsvalls stadsbibliotekLokal: Glasblåsaren

Onsdag 31 maj 11.55 -12.40

 • F2. Digital delaktighet för alla, del 1

  Inspireras av olika exempel på hur man kan arbeta med digital delaktighet för olika målgrupper! Ca 11.45 blir det 5-10 minuters promenad till Kulturmagasinet i Sundsvall där du får ta del av olika sätt att arbeta med delaktighetsfrågor. Efter en gemensam inledning på DigidelCentret blir det en uppdelning i mindre grupper som går runt mellan tre olika stationer. Du äter också lunch där och är tillbaka på konferenscentrum ca 14.45, i tid för seminariepass 4.

  Medverkande: Ulf Johansson, Sundsvalls kommun, Kulturmagasinet, med flera.Lokal: Glasblåsaren

Onsdag 31 maj 14.00 -14.45

 • F3. Digital delaktighet för alla, fortsättning

  Inspireras av olika exempel på hur man kan arbeta med digital delaktighet för olika målgrupper! Ca 11.45 blir det 5-10 minuters promenad till Kulturmagasinet i Sundsvall där du får ta del av olika sätt att arbeta med delaktighetsfrågor. Efter en gemensam inledning på DigidelCentret blir det en uppdelning i mindre grupper som går runt mellan tre olika stationer. Du äter också lunch där och är tillbaka på konferenscentrum ca 14.45, i tid för seminariepass 4.

  Medverkande: Ulf Johansson, Sundsvalls kommun, Kulturmagasinet, med flera.Lokal: Glasblåsaren

Onsdag 31 maj 14.55 -15.40

 • F4. Ta steget in i rörlig media!

  Lyssna till Kungälv kommuns och Malmö stads tankar kring rörlig media. Vilka är utmaningarna när man riggar sin organisation för rörlig media i offentlig sektor? Vad skiljer rörlig media jämfört med andra kommunikationskanaler? När bör man använda vilken kommunikationskanal? Hur ser målgruppen ut och vilka förväntningar har målgruppen när det gäller rörlig media? Vilka är framgångsfaktorerna och fallgroparna?

  Medverkande: Mikael Hellman ansvarig för visuell kommunikation på Malmö Stad och John Robertsson Kungälvs kommun. Moderator Eva Calissendorff, SKLLokal: Glasblåsaren

Torsdag 1 juni 09.45 -10.30

 • F5. Att stärka den digitala kompetensen hos medarbetarna

  Efter att ha arbetat med både digital tillgång som infrastruktur under en lång period är Stockholms stad redo för nästa steg. Därför ville man undersöka möjligheterna att stärka den digitala kompetensen hos medarbetarna. En förstudie genomfördes som analyserade hur ett digitalt verktyg kunde bidra men även andra insatser som krävs. Föredraget fokuserar på digital kompetens, varför det är en viktig fråga och hur man kan göra för att stärka den.

  Medverkande: Örjan Scheller, Stockholm Stad och Olof Junesjö, GovernoLokal: Glasblåsaren

Torsdag 1 juni 11.00 -11.45

 • F6. Vansbromodellen för integration – nu med digitalt stöd

  Vansbromodellen för integration blivit allt mer känd. Med hjälp av en stark integrationsenhet har insatser koordinerats inom en mängd områden. Sedan i december har modellen också fått ett digitalt stöd som samlar information från många olika källor på en plats och på flera olika språk, som ger nyanlända hjälp att bygga sin CV och mycket annat. Både arbetsmodellen och det digitala stödet har börjat sprida sig. Kom, lär mer och inspireras!

  Medverkande: Alireza Akhondi, Integrationschef, Vansbro kommun och Ernest Radal, MobilearnLokal: Glasblåsaren

Torsdag 1 juni 12.45 -13.30

 • F7. Dataskyddsförordningen och stadens styrsystem

  Dataskyddsförordningen börjar gälla i maj 2018 och innebär förändringar på flera sätt. Jan A Svensson, informationssäkerhetschef i Göteborgs Stad, berättar om vilka metoder Göteborg använder för att bedöma förordningens effekter för staden. Vilka behov av ändringar av policy och befintliga styr- och stöddokument finns och vad innebär nya regler om dataskyddsombud? Hur arbetar Göteborg för att föra in krav från Dataskyddsförordningen i staden?

  Medverkande: Jan A Svensson, Informationssäkerhetschef Göteborgs stadLokal: Glasblåsaren

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!