Offentliga Rummet logotyp
Publicerad: 16 februari 2017

F. Digitalt liv och arbete

Hur förändras människors vanor, beteenden och förväntningar i en digital värld och hur påverkar offentlig verksamhetsutveckling?
Hur hanterar vi utmaningarna när det gäller digital delaktighet?
Hur ser dagens och morgondagens behov ut och hur arbetar vi på allvar med behovsdriven utveckling. Vilka är styrkorna och möjligheterna? Vilka är svagheterna och hoten?

Onsdag 31 maj 11.00 - 11.45

FI. Digital delaktighet, en demokratisk rättighet

Ta del av en färsk undersölkning om den digitala kompetensen på folkbiblioteken. SKL och Digidelnätverket har samarbetat kring en enkätudersökning och djupintervjuer under våren 2017. Vi lyfter fram bra exempel, pekar på möjligheter och utmaningar för att få fler digitalt delaktiga.

Medverkande: Anders Nordh, SKL och Jennie Olofsson, Länsbiblioteket Västernorrland

Onsdag 31 maj 11.55 -11.40

F2. Digital delaktighet för alla, del 1

Inspireras av olika exempel på hur man kan arbeta med digital delaktighet för olika målgrupper! Ca 11.45 blir det 5-10 minuters promenad till Kulturmagasinet i Sundsvall där du får ta del av olika sätt att arbeta med delaktighetsfrågor, lokalt, regionalt och nationellt.

Medverkande: Ulf Johansson, Sundsvalls kommun, Kulturmagasinet, med flera

Onsdag 31 maj 14.00 -14.45

F3. Digital delaktighet för alla, fortsättning

Inspireras av olika exempel på hur man kan arbeta med digital delaktighet för olika målgrupper! Ca 11.45 blir det 5-10 minuters promenad till Kulturmagasinet i Sundsvall där du får ta del av olika sätt att arbeta med delaktighetsfrågor, lokalt, regionalt och nationellt.

Medverkande: Ulf Johansson, Sundsvalls kommun, Kulturmagasinet, med flera

Onsdag 31 maj 14.55 -15.40

F4. Ta steget in i rörlig media!

Lyssna till Kungälv kommuns och Malmö stads tankar kring rörlig media. Vilka är utmaningarna när man riggar sin organisation för rörlig media i offentlig sektor?

Medverkande: Mikael Hellman Ansvarig för visuell kommunikation på Malmö Stad och Susanne Junkala Kommunikationschef Kungälvs kommun

Torsdag 1 juni 11.00 -11.45

F6. Vansbromodellen för integration – nu med digitalt stö

Vansbromodellen för integration har blivit allt mer känd. Med hjälp av en stark integrationsenhet har insatser koordinerats inom en mängd områden.

Medverkande: Alireza Akhondi, Integrationschef, Vansbro kommun och Ernest Radal, Mobilearn

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!