Offentliga Rummet logotyp
Publicerad: 7 mars 2018

Spår F. Smartare välfärd - ledning i en digital värld

Offentlig sektor står inför stora utmaningar. Vi behöver bli bättre på att använda digitaliseringens möjligheter för att möta invånarnas behov. Effektivare arbetssätt bör skapas och kostnaderna minskas. Under detta spår kommer vi att fördjupa oss i initiativ för att skapa framtidens skola, vård och omsorg. Vi kommer också höra röster från politiker och tjänstemän om hur de ser på utvecklingen och hur vi skapar en smartare välfärd.

Torsdag 24 maj 11:00 - 11:45

Torsdag 24 maj 11:55 -12:40

 • F2. Vision e-hälsa 2025 – modell för samverkan inom andra välfärdsområden?

  SKL och regeringen har enats om en vision för digitaliseringen av sjukvården och socialtjänsten. Samarbetet innehåller gemensamma målsättningar, ansvarsfördelning mellan staten och huvudmännen, en gemensam styr- och samverkansorganisation samt årliga genomförandeplaner. Hur gick det till att etablera samverkan? Vilka är framgångsfaktorerna och erfarenheterna? Hur kan samarbetet tjäna som vägledning för kraftsamling inom andra välfärdsområden?

  Medverkande: Patrik Sundström, programansvarig e-hälsa SKL 

Torsdag 24 maj 14:00 -14:45

Torsdag 24 maj 14:55 -15:40

 • F4. En digitaliseringsstrategi, en handlingsplan och en väg framåt

  I oktober beslutade regeringen om Sveriges första nationella digitaliseringsstrategi. Till strategin ska nu en handlingsplan tas fram. Arbetet leds av SKL, i tätt samarbete med regeringen och Skolverket, i samverkan med skolväsendet och andra aktörer. Välkommen att ta del och påverka hur vi tar oss an utmaningen skolans digitalisering!

  Medverkande: Annika Agélii Genlott, projektansvarig handlingsplanen SKL; Johanna Karlén, programansvarig skolans digitalisering SKL; Carl Heath, Senior Researcher RISE

Fredag 25 maj 09:45 -10:30

 • F5. Samverka för ökad digitalisering inom vård och omsorg

  Mats Rundkvist och Maria Gill från SKL, berättar om hur beställarnätverk kan användas som metod för bättre upphandling bland annat genom att beskriva hur de arbetar med Beställargrupp Välfärdsteknologi. Mona Jonsson från RISE delar med sig hur de arbetar med fallstudier som metod för att öka kunskap och utnyttja varandras erfarenheter öka takten för digitalisering.

  Medverkande: Mats Rundkvist SKL; Maria Gill SKL; Mona Jonsson RISE

Fredag 25 maj 11:00 -11:45

 • F6. Automatisera mera!

  Kommuner, landsting och regioner står inför stora utmaningar. Behovet av att hitta smartare sätt att lösa uppgifterna på är stort. Det är hög tid att automatisera de processer och moment som kan utföras lika bra eller bättre med hjälp av digital teknik. Vilka processer är lämpliga att automatisera? Vilka nyttor och effekter kan uppnås och vad behöver man tänka på för att lyckas?

  Medverkande: Malin Annergård Analytiker SKL Trelleborg, Kungsbacka, företag, RPA

Fredag 25 maj 12:45 -13:30

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!