Offentliga Rummet logotyp
Publicerad: 11 maj 2017

G. Utmana hinder och se möjligheter!

Vad skulle du vilja göra som du inte kan eller får?
Hur har andra gjort för att hantera juridiska utmaningar?
Hur har andra gjort för att hantera utmaningar inom upphandling?
Hur har andra gjort för att hantera andra vanliga utmaningar inom digitaliseringen? Måste vi göra det vi gör eller kan vi låta bli?
Varför blir goda idéer liggande utan att implementeras?
Vilka är minorna vi ofta går på? Hur arbetar vi med minröjning?

Onsdag 31 maj 11.00 - 11.45

 • G1. Upphandling som en möjliggörare

  Hur driver vi den digitala utvecklingen framåt och stödjer verksamhetsutveckling i samband med upphandling? Daniel Antonsson från SKL berättar hur projektet Bokning- och bidrag använder sig av konkurrenspräglad dialog som möjliggörare för gemensam upphandling med 200 kommuner i samverkan. Karolinska Universitetssjukhuset presenterar Internet of things i vården - så kan upphandling användas i en digitaliserad värld. Dessutom delas ny metodbok ut!

  Medverkande: Lars Carlsson och Linda Andersson, Karolinska Universitetssjukhuset, Daniel Antonsson, SKL och Jenny Engström, Upphandlingsmyndigheten. Lokal: Salong 6, China

Onsdag 31 maj 11.55 - 12.40

 • G2. Behovsdriven utveckling och innovationsvänlig upphandling

  Platsens attraktivitet är en allt viktigare faktor för att attrahera nya invånare och kompetenser. Genom att använda behovsdriven utveckling och innovationsvänlig upphandling bidrar vi till tillväxt samt affärsmöjligheter samtidigt som vi utifrån behoven och marknaden bland mycket annat utvecklar en digital vägledning som medger ökad inflyttning av människor och som arbetsgivare kan använda i sin rekrytering av kompetens från annan ort.

  Medverkande: Jari Koponen, Sundsvalls kommun och Niklas Rahm, ColegicaLokal: Salong 6, China

Onsdag 31 maj 14.00 -14.45

 • G3. Regeringens digitaliseringspolitik – ledarskap, strategi och råd

  Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Förutsättningar måste finnas för att människor, företag och organisationer ska vilja och kunna ta del av digitaliseringen och de fördelar den för med sig. Alf Karlsson, Statssekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson berättar om regeringens digitaliseringspolitik och dess betydelse för hållbar tillväxt, sysselsättning och ett socialt sammanhållet samhälle.

  Medverkande: Alf Karlsson, Statssekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter ErikssonLokal: Salong 6, China

Onsdag 31 maj 14.55 -15.40

 • G4. H@ck for Health - tillsammans skapar vi förändring!

  Vad händer när man sätter ihop it-studenter, kognitionsvetare, patienter, medarbetare och andra för att klura på nya lösningar? Med utgångspunkt från problem/utvecklingsmöjligheter som vården identifierat jobbade studenter, patienter och medarbetare tillsammans för att hitta lösningar - flipp eller flopp? Vi vet - kom och lyssna på erfarenheterna från Sahlgrenska Universitetssjukhuset som i mars gjorde just detta.

  Medverkande: Anette Falkenroth, medicinsk informationsdirektör Sahlgrenska UniversitetssjukhusetKarin Bergström, Informations- och kommunikationskoordinator (Programansvarig H@ck for Health), Mikael Bredow, Verksamhetsstöd (Teknikansvarig H@ck for Health)Lokal: Salong 6, China

Torsdag 1 juni 09.45 -10.30

 • G5. Dags att anpassa e-tjänsterna. Fler e-legitimationer är på väg in!

  Nu lanseras det första avtalet som öppnar marknaden för andra e-legitimationer än bankernas och Telias. Avtalet gör det möjligt för fler att logga in i våra digitala tjänster. E-legitimationer som är kvalitetsmärkta enligt Svensk e-legitimation ingår och en är på gång. Nu måste e-tjänsterna anpassas. Hör hur andra har gjort. Följ E-legitimationsnämndens tekniska ramverk och bli redo för eIDAS – utländska e-legitimationer, på samma gång!

  Medverkande: Eva Sartorius, strateg E-legitimationsnämnden med fleraLokal: Salong 6, China

Torsdag 1 juni 1 juni 11.00-11:45

 • G6. FGS, ett svenskt koncept som nu spridit sig internationellt

  Idag är Förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS) något alla pratar om och de är en viktig del i att strukturera informationen för informationsöverföring i hela dess livscykel. Informationsöverföringen kan ske mellan olika system, till olika mottagare eller till ett digitalt arkiv. En FGS baseras på en standard eller är en tillämpning av en standard och är inte någon ny standard. FGS har nu spridit sig i Europa, kan vi återanvända det arbetet?

  Medverkande: Karin Bredenberg, teknisk rådgivare metadata och funktionsansvarig för FGS vid Riksarkivet.Lokal: Salong 6, China

Torsdag 1 juni 12.45-13:30

 • G7. Vägledningen för e-legitimering och e-underskrifter

  Möjligheten till säkra e-legitimationer för alla är en central fråga för att lyckas med digitaliseringen. Seminariet behandlar eSams nya juridiska vägledning för e-legitimering och e-underskrifter. Vägledningen ger stöd till organisationer som ska införa e-legitimering och e-underskrifter och vänder sig till såväl jurister som IT-arkitekter, IT-säkerhetsexperter och andra yrkesgrupper som är involverade i införandet.

  Medverkande: Johan Bålman, jurist, eSams kansli, Eva Sartorius E-legitimationsnämnden.Lokal: Salong 6, China

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!