Neil Selwyn internationell key-note på Skolriksdagen 2019

Professor Neil Selwyn, Melbourne University, Australien, kommer att medverka som internationell key-note på Skolriksdagen.

Neil Selwyn är professor i pedagogik och leder forskningsgruppen Learning with New Media på Monash Universitet, Melbourne, Australien. Selwyn forskar och föreläser om vad som händer när it och digitala medier möter skolan.

  • Hur används tekniken?
  • Hur används den inte?
  • Hur påverkas lärarna och eleverna?
  • Vilken roll spelar skolledning och beslutsfattare?

Selwyn menar att det är centralt att på nationell och lokal nivå diskutera hur skolan hanterar och förhåller sig till den digitala utvecklingen. Vilka relevanta och utmanande frågor kring teknik och utbildning behöver skolans ledare ställa sig?

Neil Selwyn har varit gästprofessor vid Göteborgs universitet och publicerade år 2017 boken ”Skolan och digitaliseringen – blir utbildningen bättre med digital teknik?”.