Offentliga Rummet logotyp
Publicerad: 12 april 2017

Anmälda utställare

Deltagare och utställare möts under Offentliga Rummet i en kreativ och inspirerande miljö. Följande utställare kommer finnas på plats.

Funka Nu AB

Funka Nu AB är marknadsledande på tillgänglighet. Vi startades av den samlade svenska funktionshinderrörelsen och ger nu stöd och råd, analyser, tester och utbildning till nästan hela offentlig sektor. Funkas specialister har medverkat till upphandlingsstandarden EN 301 549 och är utvalda experter för att ge råd och stöd till EU-kommissionen när Webbtillgänglighetsdirektivet ska implementeras.

http://www.funka.com/

www.funkanu.se

Mina meddelanden, Skatteverket

Med tjänsten Mina meddelanden skickar myndigheter och kommuner post digitalt till privatpersoner och företag. Ni kan erbjuda bättre service, minska kostnader och spara resurser. Och mottagaren får sin post säkert och samlat.

www.minameddelanden.se

Visma Consulting AB

Visma Consulting AB är en ledande leverantör av IT-lösningar för digitalisering och automatisering av såväl offentlig som privat sektor. Vårt erbjudande omfattar bl a lösningar för dokument- och ärendehantering, e-tjänster, webb, intranät och e-handel samt förvaltning och utveckling av affärskritiska applikationer. Vår vision är att skapa möjligheter för en digital offentlig och privat sektor i världsklass.

www.visma.se

Bild på Vismas logga

Svensk e-identitet AB

Svensk e-identitet AB med huvudkontor i Uppsala är specialiserade på molntjänster för inloggning och signering till webbplatser och applikationer. Produkterna stödjer Single Sign On och tvåfaktorsinloggning. Tjänsterna är säkra, kostnadseffektiva och enkla att införa och förvalta. Kunderna finns inom alla branscher, den gemensamma nämnaren är ett behov av smidiga och säkra tjänster för inloggning och signering.

www.e-identitet.se

Logotype svensk e-identitet

netSolution

netSolutions molnbaserade e-tjänst Volont@r hjälper kommuner förmedla språkvänner, frivilliga insatser och engagemang människor emellan. Volont@r integreras i den befintliga IT-miljön och Volont@r blir ett effektivt digitalt verktyg där frivilliga med lätthet kan få reda på var behoven finns just i er kommun.
Välkommen till vår monter nr 19!

http://www.netsolution.nu/

Bild på Net Solutions logga

Flexeurope AB

Flexite erbjuder en produktlösning inom Business Process Management (BPM). Med vår programvara flexiteBPMS kan du automatisera aktiviteterna i era processer och ta kontrollen över vem som gör vad, när och hur. Inga fler bortglömda ärenden, missuppfattningar eller otydliga ansvarsfördelningar. En enklare och mer strukturerad arbetsdag helt enkelt.

www.flexite.com

Vinnova

Offentlig verksamhet - en självklar innovationsmiljö!
Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, arbetar för att även kommuner, landsting, regioner och myndigheter ska bli en drivkraft för både utveckling och användning av innovationer.

www.vinnova.se/InnOff

Logga Vinnova

IDATA AB

Från en och samma fil distribuerar vi era försändelser i pappersform via post eller i de digitala kanaler ni väljer.
Välkommen till monter 23 där vi visar tjänsten IDATA DigitalaBrev, en lösning för offentlig sektor att skicka post digitalt. Mottagaren får posten i den digitala brevlådan alternativt som en brevförsändelse. Tjänsten är integrerad med Mina Meddelanden och fungerar oberoende av verksamhetssystem.

www.idata.se

Logga

Sokigo

Vi leder utvecklingen av ett effektivare digitalt samhälle.
Sokigo är Sveriges största leverantör av systemlösningar för den kommunala marknaden samt marknadsledande i Sverige inom verksamhetsnära Geografisk IT. Sokigo levererar effektiva IT-lösningar för digital samverkan och vi brinner för att i nära samverkan med våra kunder utveckla metoder och lösningar för att skapa långsiktiga förbättringar för företag, miljö, samhälle och människor.

www.sokigo.com

Vision

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i kommuner, landsting, regioner, privata företag eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 190 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipolitiskt obundna och ingår i TCO. Vision är Sveriges snabbast växande fackförbund för tjänstemän.

www.vision.se

MicroData

MicroData erbjuder flexibla och kundanpassade molnlösningar för e-Arkiv, Dokument- & ärendehantering, Sjuk- & friskhantering. Med MicroWeb Personalarkiv hjälper vi dig framtidssäkra digital information, kortare anställningsprocess, ökad tillgänglighet till personalakter, personalavtal och en digital process, fri från papper.

www.microdata.nu

Easit AB

Easit är ett svenskt mjukvaruföretag som erbjuder lösningar för Service Management och ärendehantering. Lösningarna är väl anpassade för de utmaningar kommuner, landsting och offentliga myndigheter dagligen står inför. Easits plattform möjliggör verksamhetsstyrning samt digitalisering och automatisering av processer. Utveckling och support i Sverige.

www.easit.se

AdviceU AB

AdviceU är ett leverantörsoberoende konsultföretag specialiserat på verksamhetsförändring, IT-upphandling och projektledning. Inom upphandlingar av IT-system och IT-relaterade tjänster är vi ett av Sveriges ledande företag.

www.adviceu.se

ETU AB

ETU AB hjälper dig att göra din information tillgänglig för alla. Vi är med er hela vägen i ert arbete att göra informationen på er webbplats och i andra media tillgänglig.

www.etu.se

E-legitimationsnämnden och eSam

E-legitimationsnämnden stödjer och samordnar säker e-legitimering och e-underskrift i samhällets digitala tjänster, nationellt och internationellt. Vi granskar även e-legitimationer för kvalitetsmärket Svensk e-legitimation. eSam är ett program för samverkan mellan 20 myndigheter och SKL för att underlätta och påskynda digitaliseringen av det offentliga Sverige. eSam bildades när E-delegationen upphörde 2015. Möt oss i vår monter och på våra seminarier.

www.elegnamnden.se

www.esamverka.se

e-legitinationsnämnden
eSam

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!