Offentliga Rummet logotyp
Publicerad: 10 maj 2017

Anmälda utställare

Deltagare och utställare möts under Offentliga Rummet i en kreativ och inspirerande miljö. Följande utställare kommer finnas på plats.

Funka Nu AB

Funka Nu AB är marknadsledande på tillgänglighet. Vi startades av den samlade svenska funktionshinderrörelsen och ger nu stöd och råd, analyser, tester och utbildning till nästan hela offentlig sektor. Funkas specialister har medverkat till upphandlingsstandarden EN 301 549 och är utvalda experter för att ge råd och stöd till EU-kommissionen när Webbtillgänglighetsdirektivet ska implementeras.

http://www.funka.com/

www.funkanu.se

Mina meddelanden, Skatteverket

Med tjänsten Mina meddelanden skickar myndigheter och kommuner post digitalt till privatpersoner och företag. Ni kan erbjuda bättre service, minska kostnader och spara resurser. Och mottagaren får sin post säkert och samlat.

www.minameddelanden.se

Visma Consulting AB

Visma Consulting AB är en ledande leverantör av IT-lösningar för digitalisering och automatisering av såväl offentlig som privat sektor. Vårt erbjudande omfattar bl a lösningar för dokument- och ärendehantering, e-tjänster, webb, intranät och e-handel samt förvaltning och utveckling av affärskritiska applikationer. Vår vision är att skapa möjligheter för en digital offentlig och privat sektor i världsklass.

www.visma.se

Bild på Vismas logga

Svensk e-identitet AB

Svensk e-identitet AB med huvudkontor i Uppsala är specialiserade på molntjänster för inloggning och signering till webbplatser och applikationer. Produkterna stödjer Single Sign On och tvåfaktorsinloggning. Tjänsterna är säkra, kostnadseffektiva och enkla att införa och förvalta. Kunderna finns inom alla branscher, den gemensamma nämnaren är ett behov av smidiga och säkra tjänster för inloggning och signering.

www.e-identitet.se

Logotype svensk e-identitet

netSolution

netSolutions molnbaserade e-tjänst Volont@r hjälper kommuner förmedla språkvänner, frivilliga insatser och engagemang människor emellan. Volont@r integreras i den befintliga IT-miljön och Volont@r blir ett effektivt digitalt verktyg där frivilliga med lätthet kan få reda på var behoven finns just i er kommun.
Välkommen till vår monter nr 19!

http://www.netsolution.nu/

Bild på Net Solutions logga

Flexeurope AB

Flexite erbjuder en produktlösning inom Business Process Management (BPM). Med vår programvara flexiteBPMS kan du automatisera aktiviteterna i era processer och ta kontrollen över vem som gör vad, när och hur. Inga fler bortglömda ärenden, missuppfattningar eller otydliga ansvarsfördelningar. En enklare och mer strukturerad arbetsdag helt enkelt.

www.flexite.com

Vinnova

Offentlig verksamhet - en självklar innovationsmiljö!
Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, arbetar för att även kommuner, landsting, regioner och myndigheter ska bli en drivkraft för både utveckling och användning av innovationer.

www.vinnova.se/InnOff

Logga Vinnova

IDATA AB

Från en och samma fil distribuerar vi era försändelser i pappersform via post eller i de digitala kanaler ni väljer.
Välkommen till monter 23 där vi visar tjänsten IDATA DigitalaBrev, en lösning för offentlig sektor att skicka post digitalt. Mottagaren får posten i den digitala brevlådan alternativt som en brevförsändelse. Tjänsten är integrerad med Mina Meddelanden och fungerar oberoende av verksamhetssystem.

www.idata.se

Logga

Sokigo

Vi leder utvecklingen av ett effektivare digitalt samhälle.
Sokigo är Sveriges största leverantör av systemlösningar för den kommunala marknaden samt marknadsledande i Sverige inom verksamhetsnära Geografisk IT. Sokigo levererar effektiva IT-lösningar för digital samverkan och vi brinner för att i nära samverkan med våra kunder utveckla metoder och lösningar för att skapa långsiktiga förbättringar för företag, miljö, samhälle och människor.

www.sokigo.com

Vision

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i kommuner, landsting, regioner, privata företag eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 190 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipolitiskt obundna och ingår i TCO. Vision är Sveriges snabbast växande fackförbund för tjänstemän.

www.vision.se

MicroData

MicroData erbjuder flexibla och kundanpassade molnlösningar för e-Arkiv, Dokument- & ärendehantering, Sjuk- & friskhantering. Med MicroWeb Personalarkiv hjälper vi dig framtidssäkra digital information, kortare anställningsprocess, ökad tillgänglighet till personalakter, personalavtal och en digital process, fri från papper.

www.microdata.nu

Easit AB

Easit är ett svenskt mjukvaruföretag som erbjuder lösningar för Service Management och ärendehantering. Lösningarna är väl anpassade för de utmaningar kommuner, landsting och offentliga myndigheter dagligen står inför. Easits plattform möjliggör verksamhetsstyrning samt digitalisering och automatisering av processer. Utveckling och support i Sverige.

www.easit.se

AdviceU AB

AdviceU är ett leverantörsoberoende konsultföretag specialiserat på verksamhetsförändring, IT-upphandling och projektledning. Inom upphandlingar av IT-system och IT-relaterade tjänster är vi ett av Sveriges ledande företag.

www.adviceu.se

ETU AB

ETU AB hjälper dig att göra din information tillgänglig för alla. Vi är med er hela vägen i ert arbete att göra informationen på er webbplats och i andra media tillgänglig.

www.etu.se

E-legitimationsnämnden och eSam

E-legitimationsnämnden stödjer och samordnar säker e-legitimering och e-underskrift i samhällets digitala tjänster, nationellt och internationellt. Vi granskar även e-legitimationer för kvalitetsmärket Svensk e-legitimation. eSam är ett program för samverkan mellan 20 myndigheter och SKL för att underlätta och påskynda digitaliseringen av det offentliga Sverige. eSam bildades när E-delegationen upphörde 2015. Möt oss i vår monter och på våra seminarier.

www.elegnamnden.se

www.esamverka.se

e-legitinationsnämnden
eSam

MobilityGuard AB

Över 100 000 hackerattacker drabbade svenska företag förra året!

Då all trafik till era målsystem krypteras i MobilityGuard OneGate, minskas risken avsevärt för att angripare ska kunna stjäla känsliga data. MobilityGuard erbjuder tvåfaktorsinloggning, signeringslösningar och federation.

www.mobilityguard.se

CGI Sverige AB

CGI, som grundades 1976, är en global leverantör av tjänster inom IT och affärsprocesser som levererar med hög kvalitet inom business consulting, systemintegration och outsourcing. Med 68 000 medarbetare på hundratals platser i världen kan vi vara nära våra kunder och anpassa våra team utifrån kundernas behov för att uppnå bästa resultat. CGI är branschledande när det gäller att leverera projekt i tid och enligt budget.

www.cgi.se

MetaSolutions AB

MetaSolutions hjälper offentliga organisationer att publicera öppna data, bygga dataportaler och skapa kundanpassade lösningar för hantering av stora informationsmängder. Med EntryScape erbjuder vi en flexibel och användarvänlig molnplattform baserad på öppen källkod och länkade data. Våra tjänster följer senaste webbstandarder och förenklar arbetet med att beskriva, publicera, relatera och hantera data.

www.entryscape.com

Redpill Linpro

Vi lägger grunden för digital transformation hos våra kunder. Hörnstenarna i vårt erbjudande är:

  • API & Integration
  • Agil IT drift
  • DevOps
  • digitala arbetsplatser.

Genom att fokusera på dessa områden säkerställer vi utveckling från koncept till leverans, skapar utrymme för innovation genom automatisering på alla nivåer från informationsflöde till produktionsmiljöer. Det ger också effektivitet i användning och kontroll av information genom integration och API Management. Alla underliggande lösningar, produkter och plattformar som vi jobbar med är baserade på öppen källkod.

www.redpill-linpro.com

Myndighetsnätverket

Sexton olika myndigheter. Sexton olika uppdrag. Tillsammans utvecklar vi våra medarbetare och våra verksamheter i Sundsvallsregionen. Vi säkerställer kompetensförsörjning, samordnar utbildning och delar på administration. Med gemensamma krafter når vi bättre resultat, ökar kvalitén och blir mer kostnadseffektiva.

www.myndighetsnatverket.se

Openlab

UtvecklaDinStad.se är en digital idé- och innovationsplattform för att tillsammans skapa lösningar på samhällets utmaningar. UtvecklaDinStad.se drivs av Openlab, en kreativ mötesplats för att möta framtidens utmaningar i en växande Stockholmsregion.

www.utveckladinstad.se

Mobilearn Sverige AB

Digital plattform för integration med samhällsinformation och verktyg på flera språk i mobilen. Finns i dag i 130 kommuner och har blivit utsedd till ”field leader” inom digitala socioekonomiska integrationslösningar av magasinet Social Innovation Europe.

www.mobilearn.se

Knowit Business Consulting AB

Knowit Insight är den digitala managementkonsulten som stöttar uppdragsgivarnas långsiktiga verksamhetsutveckling både taktiskt och strategiskt. Målet är att skapa insikt och förståelse – för att kunna forma snabbare, mer flexibla och mer innovativa organisationer.

Vi genomför allt från införande av nya digitala arbetssätt och upphandling av digitala arbetsverktyg.

www.knowit.se

Nordic Peak AB

Nordic Peak är en innovativ och oberoende leverantör av egenutvecklade produkter och tjänster. Bolaget ligger bland annat bakom den framgångsrika e-tjänsteplattformen Open ePlatform och man är idag störst i Sverige på leverans av e-tjänsteplattformar till offentlig sektor.

www.nordicpeak.com

Apirix AB

Låt oss effektivisera er verksamhet med digital egenkontroll!

Apirix samarbetar idag med branschledande aktörer där vi tillsammans utvecklar anpassade lösningar.

Hur kan vi hjälpa er att bli effektivare med digital egenkontroll?

www.apirix.se

Forefront Consulting Group

Forefront är ett Management- och IT-konsultbolag med 270 anställda.
Forefront möjliggör skapande och innovation av affärsmodeller genom design och implementation av flexibla, integrerade affär- och systemarkitekturer anpassade för globala och föränderliga marknader.

Vi finns i Sverige representerade i Sundsvall, Stockholm, Malmö, Halmstad och Göteborg.

www.forefrontconsulting.se

KomHIT Flykting

Vi tar fram en webbresurs där olika verksamheter kan hämta material som stöder kommunikation med människor på flykt. Materialet tas fram tillsammans med verksamheter inom hälso-, sjuk- och tandvård och översätts till de 10 vanligaste asylspråken.

www.kom-hit.se/flykting

EVRY Sweden AB

Vi på EVRY har lång erfarenhet av verksamhetsutveckling inom offentlig sektor. För oss är det en stark drivkraft att kunna utveckla moderna IT-stöd och skapa en effektiv förvaltning med hög kvalitet och säkerhet som möter förväntningarna från medborgare och användare.

www.evry.se

Atea Sverige AB

Vi har förmånen att leva i ett av världens finaste länder. Men vi på Atea vill mer. Som specialister inom it-infrastruktur tänker vi vara med och forma ett ännu bättre Sverige. Genom att skapa en it-infrastruktur i världsklass är Atea med och lägger grunden till ett smartare och mer innovativt Sverige.

www.atea.se

TicTac Interactive AB

www.tictac.se

imCode Partner AB

www.imcode.com

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!