Information

Offentliga Rummet har utvecklats till en digital mötesplats där vi delar erfarenheter och idéer som driver digital utveckling framåt.

Offentliga Rummets olika format

Plattformen, Offentliga Rummet Play och Offentliga Rummet Play+, erbjuder On-demand presentationer och fördjupningar.

  • Livesändningar motsvarande större konferenser ett antal tillfällen per år
  • Online events, worskhops och webbinarier erbjuds löpande under året på olika teman.
  • Seminarier och nätverksträffar fysiskt (när det blir möjligt)

Offentliga Rummet Play

Ta del av Offentliga Rummet året runt

Offentliga Rummet har omvandlats från en fysisk konferens på två dagar till en tjänst som är tillgänglig året runt. Offentliga Rummet är både en plattform med on-demand material men också livesändningar. Våra live-sändningar är utspridda under året och har olika format och teman.

Vår utgångspunkt är digitala aktiviteter, samtidigt som vi också vill erbjuda fysiska träffar (när det blir aktuellt igen).

Tjänsten är anpassad för att kunna inkludera många deltagare och erbjuda möjlighet att ta del av fördjupningsmaterial.

Abonnemang på Offentliga Rummet Play+

Det här är Offentliga Rummet

Offentliga Rummet är en digital mötesplats som alltid är tillgänglig där du kan ta del av kunskap, erfarenheter och idéer som driver digital utveckling i offentlig sektor framåt. Vi tror att Offentliga Rummet kan vara ett rum för dig där du får inspiration och stöd för egen utveckling. Vi tror dessutom att din organisation kan använda plattformen för gemensam verksamhetsutveckling inom organisationen. Du behöver inte passa några tider, du tar del av material när det passar dig!

På plattformen Offentliga Rummet Play och Play+ kan du ta del av olika experters idéer och perspektiv. Vi försöker ha ett nationellt perspektiv och fånga det som är på gång i det stora, men samtidigt också fånga allt bra som görs lokalt för att kunna sprida och skala det. Våra talare är därför en blandning av personer från kommuner, regioner, myndigheter, näringsliv och andra som vi tror kan skapa ett gemensamt lärande.

Utöver vår play-tjänst på plattformen bjuder vi in till olika större och mindre live-event. Det är under live-eventen får du möjlighet att träffa andra och få inspiration till nya arbetssätt.

Vi tror att du arbetar med att utveckla offentlig verksamhet med stöd av digitalisering, exempelvis som strateg, verksamhetsutvecklare, projektledare, verksamhetsarkitekt, jurist, it-ansvarig, politiker eller verksamhetschef inom olika områden.

Du är generellt intresserad av digitaliseringens möjligheter för utveckling och effektivisering.

Du arbetar inom kommun, region, myndighet, samverkansorganisation, akademi, branschorganisation eller näringsliv.

Arrangörer

Offentliga Rummet arrangeras av Sveriges Kommuner och Regioner i samarbete med Vinnova, Inera, SKL Kommentus, DIGG - Myndigheten för digital förvaltning, eSam och Regeringskansliet.