Hållbarhet

Offentliga Rummet har axlat utmaningen att beräkna och kompensera för klimatpåverkan i våra arrangemang. Vi vill sträva efter att undvikna utsläpp.

Vi vill göra vad vi kan för att Parisavtalets mål om den globala medeltemperatursökning hålls under 1,5 grader Celsius.

Att sadla om till digital tjänst och plattform istället för traditionell på plats-konferens med resor, boende och mat är redan det en stor del i att minska klimatpåverkan. Men digitala möten kräver ändå sin infrastruktur, människors förflyttning och arbete och ger ett klimatmässigt avtryck.

Offentliga Rummet vill kunna beräkna, redovisa öppet och kompensera de utsläpp som arrangemangen som bär namnet Offentliga Rummet innebär. För att lyckas med detta behöver vi sätta mål, formulera krav och framför allt lära oss ett arbetssätt där klimat- och andra hållbarhetsfrågor är inkorporerade.

Vi är i början av detta arbete och vill gärna ha sällskap i resan framåt!

Följ arbetet här och kom gärna med inspel.

Hållbarhet och trygghet

Det är vårt mål att Offentliga Rummet ska vara fri från diskriminering av alla sorter. Alla ska känna sig välkomna och trygga i Offentliga Rummets arrangemang.

Vi tänker att digitala mötesplatser ställer nya krav på oss som arrangörer för att säkerställa och öka ett tryggt och välkomnande klimat, fritt från diskriminering. Det arbetet pågår ständigt.

Som besökare, talare eller personal har du rätt till trygghet oberoende av vem du är eller hur du presentera dig. Detta hänger nära ihop med att du har skyldighet att agera så att just detta blir möjligt för alla andra!

Inspel och frågor skickas till: info@offentligarummet.se

Välkommen till Offentliga Rummet!