Gabriel Wikström

Nationell samordnare för Agenda 2030

Anders Ygeman talar på Offentliga Rummet

Gabriel Wikström är sedan februari 2020 utsedd av regeringen till Nationell samordnare Agenda 2030.

Före uppdraget som samordnare jobbade han som utvecklingsledare med fokus på jämlik hälsa inom Länsstyrelsen Stockholm.

Gabriel Wikström har tidigare varit Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister. Han har också haft fler politiska uppdrag inom socialdemokratin och SSU.

Gabriel Wikström har en pol kand i statskunskap och nationalekonomi från Uppsala universitet.