Rebecka Carlsson - hållbarhetsentreprenör och klimataktivist

Rebecka Carlsson ska prata om hållbarhet och exponentiell teknologi, två disruptiva krafter som kommer att förändra vårt samhälle.

Rebecka Carlsson

Hållbarhetsentreprenören och klimataktivisten Rebecka Carlsson, har varit med och grundat flera hållbarhetsföretag samt arbetat som politisk sakkunnig till Sveriges klimat- och miljöminister och även till vice statsminister.

Hon är utbildad i exponentiella teknologier vid Singularity University på NASA och i socialt entreprenörskap vid Stanford Graduate School of Business. Hon verksam som rådgivare till startups och etablerade företag som vill utveckla pionjärt hållbara affärsmodeller.

Rebecka Carlssons programpunkt på Offentliga Rummet den 23 mars handlar om hur hela världsekonomin ska kunna bli klimatneutral på bara tre decennier. Hon ska också prata om hur hållbarhet håller på att bli en av de mest disruptiva krafterna, på motsvarande sätt som digitaliseringen, och hur det skapar nya möjligheter för företag, organisationer och hela samhället.

Missa inte detta spännande program!