Kontakt Offentliga Rummet

Programansvariga

Tove Löfgren
Sveriges Kommuner och Regioner
08-452 70 00
tove.lofgren@skr.se

Jessica Röök
Sveriges Kommuner och Regioner
08-452 70 00
jessica.rook@skr.se