Hållbarhet och exponentiell teknologi

Hållbarhet håller på att bli en av de mest disruptiva krafterna för världsekonomin

Rebecka Carlsson berättar om hur vi kan utveckla exponentiella klimatlösningar med hjälp av exponentiell teknologi, beteendeförändringar och systemförändringar. 

Rebecka Carlsson

Anders Ygeman talar på Offentliga Rummet

Hållbarhetsentreprenör och författare

Till presentation