Välkomna till Skolriksdag 2021!

Mer än någonsin finns behov av att samlas och tillsammans diskutera angelägna frågor för skolans verksamhet. Vår ambition är att Skolriksdagen fortsatt ska vara en mötesplats för dig som leder och styr skolan – även om den i år kommer se lite annorlunda ut.

Konferensens innehåll speglar den tid vi befinner oss i nu. Pandemins konsekvenser för skolan liksom kommunernas erfarenheter från året som gått är viktiga frågor. Andra områden på agendan kommer vara till exempel förstatligande av skolan, likvärdighet, ledarskap och kompetensutveckling.

Vi är glada att vi även 2021 kan erbjuda partigruppsmöten. På så sätt ger Skolriksdagen dig som förtroendevald möjlighet att både hämta inspiration tillsammans med din kommun och att diskutera skolfrågor med dina partikollegor från hela landet.

Som vanligt får du ta del av såväl erfarenheter från kommuner, kunskap från omvärlden som aktuell forskning. Vi arbetar intensivt med att ta tillvara de möjligheter och fördelar som en digital konferens ger. Samtidigt gör vi vårt yttersta för att bevara det unika med Skolriksdagen, nämligen känslan av att vi alla är en del av det stora engagemang och kunskap om skolväsendet som finns lokalt.

Varmt välkommen!