Årets tema

Vi behöver samla oss kring de stora utmaningarna kopplat till ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Därför är årets tema Hållbarhet i en digital tid.

För att möta utmaningarna behöver vi bland annat ha förmåga till förändring, arbeta i nya konstellationer, nyttja smart teknik och hantera data på ett ansvarsfull sätt. Årets tema är därför Hållbarhet i en digital tid, där programmet kommer vara utifrån fyra programspår.

  • Leda omställning
  • Arbeta i partnerskap
  • Använda smart teknik
  • Skapa säker och tillgänglig information.