Vi ställer inte in, vi ställer om

Livesändning 3 juni och 21 augusti och lansering av digital plattform.

Ingen har undgått att Sverige och världen påverkas omfattande av effekterna av Covid-19. Vi lever i en extremt föränderlig tid, lokalt, regionalt, nationellt och globalt. Många av er inom offentlig och privat sektor har just nu en enorm arbetsbelastning, till följd av det som sker.

Den senaste tiden har vi arbetat intensivt för att utveckla Offentliga Rummet för att dels kunna möta Folkhälsomyndighetens rekommendationer, dels för möta era behov och förutsättningar i den tid vi nu lever. Offentliga Rummet ska vara tillgängligt, relevant och lätt att ta del av.

Vi ställer inte in Offentliga Rummet - vi ställer om

Istället för den årliga fysiska två-dagarskonferensen utvecklas nu Offentliga Rummet till en digital plattform, med livesändningar och on-demand-material. Vi kallar det Offentliga rummet 2.0.

Den första live-sändningen och lanseringen av plattformen, sker den 3 juni. Programmet den dagen kommer att fokusera på temat:

  • Effekterna av det nya Corona-viruset.

Den andra live-sändningen sker fredagen den 21 augusti, där vi kopplar mot innehållet från den 3 juni med en uppdaterad lägesbild samt blickar vidare fördjupat i våra fyra spår som kvarstår:

  • Leda omställning
  • Arbeta i partnerskap
  • Använda smart teknik
  • Skapa säker och tillgänglig information

Du kan redan nu göra en intresseanmälan för att ta del av hela eller delar av plattformens innehåll. Anmälan är inte bindande.

Intresseanmälan för Offentliga Rummet 2.0

Information om Offentliga Rummet 2.0

Information om livesändningen den 21 augusti