Håkan Sandahl

Chef för avdelningen för ekonomi och styrning, SKR.

Anders Ygeman talar på Offentliga Rummet

Håkan Sandahl har tidigare varit kommundirektör i Ulricehamn, och haft flera befattningar inom Polisen, bland annat som länspolismästare vid Polismyndigheten i Jönköpings län och som polisområdeschef i Västra Götalands län.

Håkan har också haft nationella utredningsuppdrag samt arbetat inom polisutbildningen.

Håkan Sandahl har en bred erfarenhet av svensk offentlig förvaltning. Under de senaste sex åren har han som kommundirektör haft en god inblick i kommuners och regioners ansvar och uppdrag.

På SKR ansvarar Håkan Sandahl även för digitaliseringsfrågorna.